TRUMP, RUSLAND, KLIMA OG CYBER – læs om alt fra den sikkerhedspolitiske konference, hvor blandt andre H.K.H. Prins Joachim, Forsvarschef General Bjørn Bisserup og Søren Espersen (DF) deltog. Landstingssalen var propfyldt og hele 23 nationer var samlet til den politiske debat.

Læs magasinet her!

Derudover kan du læse formanden, Peter Michael Andersens leder hvor det gennemgående tema er forsvarsforliget:

For lidt
Forliget indebærer en øget økonomisk bevilling til dansk forsvar og beredskab – og det er glædeligt (og nødvendigt!) –men for lidt. Forliget ligger økonomisk set på et lavere niveau end det forrige forsvarsforlig (2009 – 2013). Det vil i gennemsnit tilføre dansk forsvar og beredskab godt 2,1 mia. kr. pr. år i forligets 6-årige periode. Det er fint, men bare ikke godt nok! Særligt, når man har de cirka 2,7 mia. kr., der blev fjernet fra forsvaret i indeværende forlig (2013 – 2017), i baghovedet. Resultatet er grundlæggende færre penge til at løse en større opgaveportefølje. Forsvarsbudgettet vil fortsat ligge milevidt fra NATO’s 2% mål. Man anslår, at forsvarsbudgettet i 2023 vil udgøre 1,25% af Danmarks BNP. I 2017 er det 1,1 % – så en stigning på små 0,15% i absolutte og 12 % i relative tal på seks år.

Endvidere er der en meget spændende analyse om “Et substantielt løft af Forsvaret?” af Kristian L. Nielsen, Ekstern lektor, PhD, Copenhagen Business School/Roskilde Universitet,  at foreningens mangeårige kommunikationsdirektør Claus Arboe-Rasmussen har valgt at trække sig fra stillingen og overlade opgaven til nye kræfter samt et højaktuelt interview om CYBER med Kristian Søby Kristensen, seniorforsker fra Center for Militære Studier.

Læs magasinet her!

RIGTIG GOD LÆSNING!!