Hvis du interesserer dig for sikkerhedspolitik, så læs regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske STRATEGI 2017-2018.

I lyset af denne globale udvikling har regeringen i 2017-2018 valgt at prioritere følgende fem emner:
• Migration, ustabilitet og terrorisme
• Sikkerhed i nærområdet
• Brexit og EU’s fremtid
• Globalisering – økonomisk- og teknologisk diplomati
• Arktis
Faktaark om de fem emner kan læses her.

“Verden er blevet mere usikker med blandt andet Ruslands aggressive kurs, Brexit og USA’s nye kurs på flere emner. Derfor skal Danmark tage ansvar. Det foreslår regeringen, at vi gør ved for eksempel at øge forsvarsudgifterne, men også ved at modgå russisk cyberkrigsførelse og gøre en større indsats i nærområderne.” / Anders Samuelsen.

“Verden ser meget anderledes ud end for 3-4 år siden. Ja faktisk end bare for et år siden. På mange områder er livet blevet bedre for mange, men der er også mange ting, der går i den forkerte retning: frihed og frihandel er under pres, migrationsstrømme truer Europas stabilitet, autoritære kræfter får øget styrke, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved det internationale samarbejde.” / Anders Samuelsen.

“Rammerne for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske interessevaretagelse er udfordret. De tektoniske plader, som dansk udenrigspolitik har hvilet på i mange år, er i bevægelse. Der sker store forandringer i verden, som påvirker det globale system og skaber nye rammebetingelser – ikke bare for Danmark, men også for de største og mest indflydelsesrige magter. Uforudsigeligheden i international politik har i lang tid ikke været større, end den er i øjeblikket.” / Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2017-2018.

Læs pressemeddelelsen om strategien her.

Folk & Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport sætter fokus på det kommende forsvarsforlig, og belyser i høj grad dansk sikkerhedspolitisk.