Tre sikkerhedspolitiske events

Tre sikkerhedspolitiske events

SIKKERHEDSPOLITISK TOPMØDE

Haderslev Kommune afholder ’Haderslev Åbent Sikkerhedspolitisk Topmøde’ den 4. maj 2018. Topmødet får deltagelse af blandt andet den danske Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, den tidl. britiske Udenrigs- og Forsvarsminister Sir Malcolm Rifkind og den nuværende danske ambassadør i Tyskland Friis Arne Petersen. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelding her:   http://haderslevlysfest.dk/programmer/haderslev-aabent-sikkerhedspolitisk-topmoede/

MØD EU-KOMMISSÆREN MED ANSVARET FOR SIKKERHEDSUNIONEN

Europa-Kommissionen afholder et arrangement den 4. maj i København, hvor du kan møde EU-kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King. Kommissæren er i København, og holder en borgerdialog i Europa-Huset fra 15:30-17:00.

Kommissæren giver en opdatering på de nyeste EU initiativer til at bekæmpe radikalisering og cyber-kriminalitet samt optrappe den fælles indsats for at garantere Europas sikkerhed.

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål direkte til Kommissæren.

Mere information om arrangementet, samt link til tilmelding, er her: https://ec.europa.eu/denmark/news/CD-king-180504_da

KAN EU SKABE FRED I VERDEN?

Konference på Christiansborg i Fællessalen – Mandag den 7. maj 2018, kl. 13.00-17.00.

Hvordan træffer EU udenrigspolitiske beslutninger? Hvad går det nye forsvarssamarbejde ud på? Hvor kan og vil Danmark være med?

EU har store udenrigspolitiske ambitioner formuleret i Lissabontraktaten. De inkluderer blandt andet at bevare freden og forebygge konflikter, at fremme bæredygtig udvikling og udrydde fattigdom, at beskytte miljøet, den menneskelige værdighed, demokrati og retsstatsprincipper i hele verden.

Men kan EU’s politikker leve op til disse store ambitioner? Hvordan forlenes rollen som international fredsmægler med stigende EU-skepsis, nationalisme og isolationisme i medlemslandene?

Er der en modsætning imellem at bidrage til verdensfreden og hensynet til EU’s egen sikkerhed? Og hvordan påvirker det nye forsvarssamarbejde EU’s ambitioner om fred? Kan man være en fredsgigant på samme måde, som man kan være en militærgigant?

Læs mere om arrangementet.

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *