Ann-Christina Salquist

Ann-Christina Salquist

Bestyrelsesmedlem og CEO i SALQUIST og Kaptajn-R