Med en forværret sikkerhedssituation i nærområdet sætter Danmark og Sverige ekstra fokus på forsvarssamarbejdet. Begge lande arbejder på at styrke deres hjemlige forsvar, men de to forsvarsministre ønsker også et endnu tættere samarbejde mellem landene.

Danmarks forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen tager i dag til Karlsbergs Slot i Stockholm for at mødes med sin svenske kollega Peter Hultqvist for bl.a. at diskutere den sikkerhedspolitiske situation i Østersøregionen.

”Vi har allerede et godt samarbejde med Sverige og de øvrige lande i Norden. Men den svenske forsvarsminister og jeg tror på, at vi kan udvide samarbejdet endnu mere. Og det er nødvendigt, at vi står sammen, når vi i vores baghave har et utilregneligt Rusland, der på Krim flyttede grænser med militær magt, og som opruster i nabolaget.

Ved at udvide vores samarbejde står vi stærkere, og derfor skal jeg i dag med forsvarsminister Hultqvist bl.a. drøfte mulighederne for fælles øvelser, vejen frem for lettere adgang til hinandens territorium, mere erfaringsudveksling i forhold til bl.a. cyberangreb, fake news og misinformation”, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

”Omverden er blevet mere uberegnelig. Vi ser i vores nærområde øget militær aktivitet”, konstaterede Peter Hultqvist for nylig, da han præsenterede et nyt svensk forsvarsforlig for 2018-2020, som forhøjer forsvarsbudgettet med i alt 8,1 milliarder kroner i perioden – heraf 1,3 milliarder kroner til civilforsvar i frivillige organisationer, kommuner, län (regioner) og staten.

”Når vi ved, at russisk militær blandt andet sender atomubåde op gennem Storebælt og holder store øvelser i at besætte Gotland og Bornholm forekommer det nærliggende at hente inspiration i Sverige til styrkelse af dansk civilforsvar i forbindelse med de kommende forhandlinger om forlig på forsvars- og beredskabsområdet”, siger landschef i Beredskabsforbundet Niels Bonde Jensen.

”Vi har i dag et civilt beredskab forankret i den civile befolkning. Vi behøver ikke helt så stort et beløb. Men vi har behov for flere ressourcer til analysearbejde, praktisk planlægning og ikke mindst øvelser, hvis vi skal være klædt på til den sikkerhedspolitiske virkelighed, der er i vores nærområde i dag”, lyder meldingen fra landschefen, som ønsker Claus Hjort Frederiksen en god tur og et inspirerende møde.

Danmark og Sverige underskrev i januar 2016 en rammeaftale for styrket militært samarbejde. Det er bl.a. initiativerne i denne aftale, som ministrene skal drøfte samt muligheden for yderligere initiativer.