Dansk forsvar i ubalance – Sikkerhed er forudsætning for vores velfærd

  • Er robustheden andet end en snubletråd?
  • Er opgaver og kapaciteter justeret i takt med truslens udvikling?
  • Er vi villige til at betale “forsikringen” til NATO bidraget?
  • Kan kapaciteter/tjenestesteder i Nordjylland fremtidssikres?
  • Bliver debatten forud for nyt forlig åben eller – igen – lukket?

Folk og Sikkerhed Nordjylland inviterer til debat- og dialogmøde forud for kommende forsvarsforlig

Tirsdag 27. juni kl. 19.00 på Aalborg kaserner, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Udgangspunktet for mødet er Folk og Sikkerheds “Alternative Forsvarsrapport 2016”, som blev præsenteret på  den sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 25. november 2016.

Program:

Kl. 19.00

Velkomst ved Karl Erik Nielsen, tidl. brigadegeneral –  Nordjysk bestyrelsesmedlem ved Folk & Sikkerhed.

Kl. 19.10

Risici i nærområdet og dansk forsvar – status og problemområder ved lektor, Ph.D. Jeppe Plenge Trautner, Forsvarsakademiet.

Kl. 19.35

Den Alternative Forsvarsrapport – primært udfordringer og  anbefalinger ved Advokat (H), Oberstløjtnant – R  Peter M. Andersen, Formand Folk & Sikkerhed.

Kl. 20.00

Den politiske holdning forud for opstarten:

MF Søren Gade (V), MF Bjarne Laustsen (S) og MF Bent Bøgsted (DF).

Kl. 20.45

Kaffepause

Kl. 21.00

Paneldebat med spørgsmål fra salen til indlægsholderne og de nordjyske militære chefer fra alle  tre værn og Hjemmeværnet.

Ordstyreren er Morten Pedholt, studievært ved TV2 Nord.

Kl. 22.00

Afrunding og afslutning.