Samarbejdspartnere

Folk & Sikkerheds lokalnetværk

Bornholm

Storstrømmen

Midt- og Vestjylland

Odsherred

København (under opbygning/2017)

Nordjylland (under opbygning/2017)

Forsvaret

Forsvarskommandoen
Forsvarskanalen
Hærstaben
Marinestaben
Flyverstaben
Forsvarsakademiet
Forsvarets Efterretningstjeneste
Hjemmeværnet

Ministerier

Forsvarsministeriet
Statsministeriet
Udenrigsministeriet