Flagdagen

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Folk & Sikkerhed har siden 2009, i samarbejde med Forsvaret, arbejdet målrettet for udbredelsen af flagarrangementer til landets kommuner, således at der i 2016 var flagarrangementer i 82 af landets 98 kommuner. Vi er stolte over dette resultat, men målet er naturligvis at inddrage samtlige 98 kommuner, således at veteraner i hele landet bliver anerkendt for den vigtige opgave, de har løst rundt omkring i verdens brændpunkter.

Listen over flagdagsarrangementer kan findes på www.flagdagen.dk.

Flagdagen giver også mulighed for ude i de enkelte kommuner at sætte fokus på centrale og vigtige områder inden for dansk veteranpolitik.

En veteran er en person, der som enkeltperson eller i en enhed, har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile.

Der har i perioden fra 1992-2016 været udsendt 31.852 soldater, der tilsammen har haft 63.541 udsendelser. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, er der i runde tal 60.000 danske veteraner.

Spørgsmål og svar fra Veterancentret om veteraner

Tal for veteraner og udsendelser fordelt på missioner

Hjælp til arrangører

Folk & Sikkerhed hjælper gerne arrangører med at etablere lokale arrangementer, hvad enten det er et kommunalt eller privat initiativ. Vi kan blandt andet give input til program samt formidle kontakter til lokale netværk og soldaterforeninger. For yderligere information om råd og vejledning se venligst “Gratis råd til Flagdag”. Vedrørende adresseoplysninger til veteraner, skal kommunen rette henvendelse jf. nedenstående kontaktpunkter.

Flagavisen

Folk & Sikkerhed udgiver i forbindelse med Flagdagen for Danmarks Udsendte en flagavis. Flagavisen udkommer to til tre uger før Flagdagen den 5. september, og bliver distribueret til hele landet.

Flagaviserne kan læses under publikationer. Hvis man er interesseret i at komme med i flagaviserne, så skriv til os på kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Flagdagen.dk

Folk & Sikkerhed er initiativtager til den nye digitale platform, Flagdagen.dk, som lanceres i august 2017. Fremover vil listen kun rekvireres på www.flagdagen.dk.

Flagdagen.dk skal fungere som en fælles, neutral og dynamisk platform, og har til formål at samle og styrke alle nuværende aktørers indsats og samarbejdsmuligheder samt skabe en større folkelig indsigt om indsatsen vedrørende Flagdagen. Ved at centrere indsatsen styrker man muligheden for nem og hurtig informationsindhentning for veteraner, pårørende og resten af samfundet i hele landet.

Folk & Sikkerhed har i mange år været i tæt kontakt med veteranforeninger, offentlige myndigheder og kommuner om Flagdagen, og derfor har vi oparbejdet et større netværk og en stor viden om Flagdagen, og herunder hvordan det er muligt at styrke konceptet omkring Flagdagen.

Flagdagen.dk har potentiale til at blive et af de stærkeste værktøjer til at samle indsatsen vedrørende Flagdagen og øge den folkelige indsigt i Flagdagen. Hjemmesiden bliver hele året opdateret om emner relateret til Flagdagen, og der er allerede nye initiativer på vej, som skal styrke platformen. Derudover er det hensigten at Flagdagen.dk bliver en platform, hvor erfaringer om Flagdagen kan udveksles og nye netværk kan skabes.

På den måde styrker man konceptet om Flagdagen, og gør konceptet dynamisk og erfaringsbaseret.

Du kan læse mere om projektet på www.flagdagen.dk – senere på året vil sociale medier blive tilknyttet hjemmesiden.

Den officielle liste

I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando opdaterer Folk & Sikkerhed hvert år den officielle liste over flagdagsarrangementer over hele landet. Listen bliver opdateret i løbet august. For at komme med på listen bedes arrangører tilsende program for det lokale arrangement til kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Adresseliste til veteraner

Som kommune kan man fremskaffe adresselisten over veteraner i ens kommune på nedenstående mailkonti. Det er kun kommuner, som kan fremskaffe adresselisterne – det vil sige, foreninger og privatpersoner kan ikke.

Forsvaret: fps@mil.dk
Beredskabsstyrelsen: hre@brs.dk

Til kommuner og foreninger

  • På grund af projektet med Flagdagen.dk udsender vi fra 2017 kun én Flagavis.
  • Flagavisen bliver distribueret ca. 2-3 uger før den 5. september.
  • Flagdagen.dk lanceres i august 2017.
  • Indsend venligst jeres programmer til Flagdagen senest den 14. august til mailadressen kontakt@folkogsikkerhed.dk (jo før desto bedre, tak).
  • Særlig instruks for indsendelse af billedmateriale til Folk & Sikkerhed tilgår torsdag den 3. august via mail. Såfremt man er interesseret i at få vist sine billeder fra Flagdagen på Flagdagen.dk bedes man venligst oplyse via mail, hvilken mailadresse denne instruks skal sendes til, tak.