Orientering fra formanden

Orientering fra formanden

Kære medlemmer – og alle,

Jeg håber, at alle vores medlemmer, medlemsorganisationer og alle, der læser denne orientering, er kommet godt igennem Corona-krisen. Det virker heldigvis som om, den er ved at klinge lidt af – for nu.

Folk & Sikkerhed er naturligvis også påvirket af Corona-krisen. Konkret har krisen betydet, at vi har måttet justere vores ambitiøse udviklings- og aktivitetsplan for i år. Vi havde planlagt en længere rækker arrangementer og aktiviteter – blandt andet:

  • En Forsvarskonference på Christiansborg omkring status på Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet.
  • Samarbejdspartner i en række andre konferencer.
  • Deltagelse på Folkemødet.
  • Oplysningsprojekter, debatmøder, m.m.m.
  • En række lokale aktiviteter i samarbejde med vores værdifulde lokale netværk.
  • En række initiativer for at styrke foreningens økonomi m.v.

Alt dette har vi måttet sætte på hold, men vi kommer naturligvis stærkt igen. Af arrangementer har bestyrelsen dog besluttet, at vi i år gennemfører:

  • Den ungdomspolitiske konference som en virtuel konference.
  • Den sikkerhedspolitiske konference som en fysisk konference i Industriens Hus og i samarbejde med Dansk Industri.

Herudover har bestyrelsen besluttet, at vi i år bruger tiden på en væsentlig digital omstilling. Vores nyeste skud på stammen er ”Fodsvarspodcasten”, som vi laver i samarbejde med journalist Jan Simmen. Den første podcast blev lanceret den 29. december 2019, og vi har i skrivende stund udgivet i alt fire podcasts – den seneste med Forsvarsminister Trine Bramsen, som forventes lanceret inden længe. Podcasts’ene har vundet meget betydelig udbredelse. Mere end 600.000 mennesker har til dato lyttet til en eller flere af dem, ligesom vi har haft næsten 25.000 visninger på Youtube – uden annoncering.  I alle kan abonnere på via vores hjemmeside, på iPhones i app’en “Podcasts” eller på youtube.com.

Ydermere planlægger vi at udgive forskellige rapporter, indlæg og andre initiativer med det formål at forsøge at sætte sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitik på den bredere offentlige dagsorden. Det fortjener den. Vi har i den forbindelse indgået samarbejde med Major (pens.) Hans Peter Michaelsen, tidligere Militæranalytiker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, som herudover er jævnlig debattør i diverse medier.

Vores ambitiøse projekt Udsendt af Danmark, som vores bestyrelsesmedlem Ann Christina Salquist kørte i perioden 5. september 2018 – 5. september 2019 i anledning af 10-års for Flagdagen for Danmarks udsendte har været så succesfuldt og efterspørgslen hos blandt andet kommuner, gymnasier m.v. så stor, at dette projekt kører videre, om end i mindre skala.

Vi har i år også haft en lang række møder med det politiske niveau, blandt andet to møder med Forsvarsministeren, og med foreningens brede vifte af samarbejdspartnere, herunder Altinget, som bragt en positiv artikel om foreningen i sidste måned.

Vores stigende aktivitetsniveau de senere år har for første gang i adskillige år haft en gavnlig effekt på vores medlemsantal, som er stigende.

SÅ: Corona-krisen har haft betydning for Folk & Sikkerheds planlagte aktiviteter, men ikke på aktivitetsniveauet, og vi arbejder ufortrødent videre – for fuld kraft.

Vi er i bestyrelsen i færd med at tage hul på en revision af vores strategi 2018-2021 og havde håbet på at kunne præsentere dele af denne i forbindelse med vores årsmøde, som p.t. er planlagt til den 2. september 2020. Det når vi ikke. Vi kommer tilbage hertil i 2021.

Må jeg afslutte med at opfordre alle medlemmer, medlemsorganisationer og andre til i videst mulige omfang at blande sig i den sikkerheds-, forsvars- og beredskabspolitiske debat, som er forstummet noget under den igangværende krise. Det fortjener den som anført, og Verden er ikke blevet mere rolig under krisen – nok nærmere tværtimod.

 

Mange tak for jeres store støtte til Folk & Sikkerhed!

 

De bedste hilsner

Peter M. Andersen

Advokat (H)

Oberstløjtnant-R

Formand Folk & Sikkerhed

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *