Organisation

Folk & Sikkerheds organisation

Folk & Sikkerhed er ved omorganisering stiftet den 1. januar 2013 – med navneændring fra Folk & Forsvar.

Folk & Forsvar oprettedes oprindeligt ved en fusion af det oprindelige “Samvirket Folk & Forsvar” og “Landsforeningen Værn om Danmark”.

Læs mere herom under HISTORIE.

—–

Folk & Sikkerheds formål er…

MISSION
Folk & Sikkerhed arbejder for en samtænkt robusthed i samfundet med henblik på frihed og tryghed for den enkelte.

VISION
Folk & Sikkerhed arbejder for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab

Folk & Sikkerhed arbejder for at fremme samarbejdet mellem alle involverede, der bidrager til Danmarks sikkerhed

Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe sikkerhedspolitisk forståelse i befolkningen for Danmarks engagement nationalt og internationalt

Folk & Sikkerhed vil skabe opbakning til personel, der er indsat i arbejdet, og deres pårørende

Folk & Sikkerhed vil synliggøre og skabe dialog om den holdning, der samler medlemmerne i organisationen.

VÆRDIER
Folk & Sikkerheds værdigrundlag hviler på tryghed, sikkerhed, robusthed, ansvar, tillid, forståelse, legalitet og dialog.

Folk & Sikkerhed er organiseret således …

Årsmødet:
Årsmødet er Folk & Sikkerheds højeste myndighed.
Årsmødet afvikles hvert år i årets 2. kvartal.
Alle individuelle medlemmer er delegerede til årsmødet.
Virksomheder og medlemsorganisationer kan tilmelde delegerede efter fastlagte retningslinier.

Bestyrelse:
Årsmødet vælger en bestyrelse på 8 medlemmer (formand og 7 bestyrelsesmedlemmer).
Bestyrelsens sammensætning kan ses ved at trykke på fanen “Bestyrelse” ovenfor.

Sekretariat:
Sekretariatet er ansvarlig for daglig ledelse og administration.
Sekretariatet ledes af en sekretariatsleder, som ansættes af bestyrelsen.

Til sekretariatet er knyttet en informationschef og en regnskabsansvarlig.

Medlemmer:

Folk & Sikkerhed optager som medlemmer organisationer, virksomheder og individuelle medlemmer.

Netværk:

Folk & Sikkerheds medlemmer kan etablere sig i geografiske og temabaserede netværk.
Netværksdannelser kan suppleres med interessenter.

Den regionale områdeopdeling er ændret i 2013. De hidtidige lokalområder vil dog indtil videre kunne fastholde sit virke og lokale engagement med tilknytning af områdets medlemmer.

Om lokalområderne – klik ind under LOKALOMRÅDER ovenfor.

Medlemmerne i 11 selvstændige medlemsorganisationer er også en del af Folk & Sikkerhed.

Om medlemsorganisationerne – klik ind under MEDLEMSORGANISATIONER ovenfor.

Læs Folk & Sikkerheds Organisationsoversigt 2013 her!

Du kan også læse mere om Folk & Sikkerhed på denne hjemmeside.

Velkommen her på hjemmesiden!

logo_02