Medlemsorganisationer

Folk og Sikkerheds medlemsorganisationer er fundamentet for vores arbejde. Derfor er vi meget taknemmelig for den store opbakning og det gode samarbejde vi har med nedenstående samarbejdspartnere. Tusind tak for jeres støtte.

Medlemsorganisationer

Beredskabsforbundet
Præsident Jan Johansen (MF)
Campus Bornholm Uddannelseschef Klaus
Kristiansen
CenSec
CEO Klaus Bolving
Centralforeningen for Stampersonel
Formand Jesper Korsgaard Hansen
Danmarks Veteraner
Landsformand, Niels Hartvig Andersen
Danske Dragonforeningers Sammenslutning
Præsident, Ole E. Clausen
Danske Feltartilleriforeninger
Landsformand, Preben Sloht
Danske Gardehusarforeninger
Præsident, I. H. Sørensen
Danske Livregiments
Soldaterforening
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Præsident, Oberst Flemming Rytter
De Danske Garderforeninger
Præsident, Oberst Flemming Rytter
De Danske Pionerforeninger
Formand, Leif A. Hansen
Dronningens Livregiments Soldaterforening
Formand, Uffe Uhler
De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber
Præsident, Oberst Karl Erik Nielsen
Falsterske Fodregiments Soldaterforening
Formand Knud Ole Bennekou
Foreningen Mursejleren
Formand Eva Poulsen
Flyvevåbnets Soldaterforening
Landsformand Leif Giebel
Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste
Formand, Generalmajor Jens Frandsen
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
Formand, Oberstløjtnant Niels Tønning
Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – HPRD
Præsident, Kaptajnløjtnant (R) Maria Vang Knudsen
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Forbundssekretær, Kurt Bratner
Influenter
Ordførende direktør Henrik Hahn-Nissen
Intendanturforeningen
Formand, Arne Steen Lorentzen
Kystartilleriforeningen
Præsident, Benny Horn
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Landsformand, Hans Peter Bach
Marineforeningen
Landsformand, Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen
Politiets Blå Baretter
Formand Gert Remme
Hærens Konstabel- og Korporalforening
Forbundssekretær, Kurt Bratner
Influenter
Ordførende direktør Henrik Hahn-Nissen
Intendanturforeningen
Formand, Arne Steen Lorentzen
Kystartilleriforeningen
Præsident, Benny Horn
Luftværns-Artilleri-Foreningen
Landsformand, Hans Peter Bach
Marineforeningen Landsformand,
Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen
Militærpolitiforeningen i Danmark
Landsformand, Ole Bech Kristensen
Politiets Blå Baretter
Formand Gert Remme
Prinsens Livregiments Soldaterforening
Landsformand, Kurt Mosgaard
Rytterofficersforeningen
Formand, Oberstløjtnant Nicolas T. Veicherts
Sikkerhedsbranchen
Direktør Kasper Skov-Mikkelsen
Sjællandske Livregiments Soldaterforening
Ingen oplysninger tilgængelige.
Slesvigske Fodregiments Soldaterforening
Præsident, Oberst Keller Nielsen
Tandlægeforeningen
Direktør Joakim Lilholt
Telegraf-Regimenternes Soldaterforening
Landsformand, Erik E. Jensen
The Danish Soldiers Club of Northern California
Trænregimentet – Jyske Trænregiments
Soldaterforening Formand, Bent Frisk
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image