Om os

OM FOLK & SIKKERHED

Folk & Sikkerhed har eksisteret siden 1975 og er en del af en nordisk bevægelse med søsterorganisationer i Sverige, Norge og Finland. Folk & Sikkerhed har derudover 6 nationale afdelinger. Som Danmarks største forsvars– og sikkerhedspolitiske forening, arbejder Folk & Sikkerhed for at Danmark skal have et stærkt forsvar, beredskab og politi, for at fremme fred og sikkerhed herhjemme, som I verden. 

Som uafhængig organisation, arbejder Folk & Sikkerhed for at oplyse danskerne om forsvars- og sikkerhedspolitik. Det gøres gennem at udgive publikationer og holde arrangementer for at fremme debatten og bidrage med indsigt og løsninger på det forsvars– og sikkerhedsmæssige område.

BESTYRELSEN

Erling Lundsgaard
Erling Lundsgaard
Bestyrelsesmedlem Konsulent og pensioneret chefsergent
Jørn Aabye Nielsen
Jørn Aabye Nielsen
Bestyrelsesmedlem og pensioneret Chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Premierløjtnant-R
Karl Erik Nielsen
Karl Erik Nielsen
Bestyrelsesmedlem og pensioneret oberst
Johnny G. Larsen
Johnny G. Larsen
Bestyrelsesmedlem og pensioneret Beredskabschef
Ann-Christina Salquist
Ann-Christina Salquist
Bestyrelsesmedlem og CEO i SALQUIST og Kaptajn-R
Peter Henrik Lynard
Peter Henrik Lynard
Næstformand Sekretariatschef i HPRD Oberstløjtnant-R
Peter Michael Andersen
Peter Michael Andersen
Formand og Advokat (H) Oberstløjtnant-R

ADVISERY BOARD

Jesper Hjulmand
Jesper Hjulmand
Administrerende direktør i SEAS-NVE
Frank Bill
Frank Bill
Sekretariatsleder ved Forsvars- & Aerospaceindustrien i Danmark, FAD
Kristian Søby Kristensen
Kristian Søby Kristensen
Centerleder ved Institut for Statskundskab, Center for Militære Studier
Henning Thiesen
Henning Thiesen
Direktør i beredskabsstyrelsen
Anne Knudsen
Chefredaktør og administrerende direktør for Weekendavisen
Per Ludvigsen
Per Ludvigsen
Senior Rådgiver hos Struensee & Co.
Kathrine Lilleør
Kathrine Lilleør
Sognepræst ved Sankt Pauls Kirke i København
Ole Kværnø
Ole Kværnø
Dekan på Forsvarsakademiet
Sven Blomberg
Sven Blomberg
Viceordførende direktør i Jyske Bank
Anne Skare Nielsen
Anne Skare Nielsen
Fremtidsforsker og partner i Future Navigator

SEKRETARIATET

Adam Sonnich Meinertz
Adam Sonnich Meinertz
Sekretariatsleder

Bliv Medlem

Støt Folk og Sikkerhed
Vi sikrer vækst, udviklingsmuligheder og et sikkert samfund

MEDLEMSORGANISATIONER

Beredskabsforbundet

Præsident Jan Johansen (MF)

 

Campus Bornholm

Uddannelseschef Klaus Kristiansen

 

CenSec

CEO Klaus Bolving

 

Centralforeningen for Stampersonel

Formand Jesper Korsgaard Hansen

 

Danmarks Veteraner

Landsformand, Niels Hartvig Andersen

 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning

Præsident, Ole E. Clausen

 

Danske Feltartilleriforeninger

Landsformand, Preben Sloht

 

Danske Gardehusarforeninger

Præsident, I. H. Sørensen

 

Danske Livregiments Soldaterforening

 

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Præsident, Oberst Flemming Rytter

 

De Danske Garderforeninger

Præsident, Oberst Flemming Rytter

 

De Danske Pionerforeninger

Formand, Leif A. Hansen

 

Dronningens Livregiments Soldaterforening

Formand, Uffe Uhler

 

De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber

Præsident, Oberst Karl Erik Nielsen

 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Formand. Knud Ole Bennekou

 

Foreningen Mursejleren

Formand Eva Poulsen

 

Flyvevåbnets Soldaterforening

Landsformand Leif Giebel

 

Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste

Formand, Generalmajor Jens Frandsen

 

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Formand, Oberstløjtnant Niels Tønning

 

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – HPRD

Præsident, Kaptajnløjtnant (R) Maria Vang Knudsen

 

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Forbundssekretær, Kurt Bratner

 

Influenter

Ordførende direktør Henrik Hahn-Nissen

 

Intendanturforeningen

Formand, Arne Steen Lorentzen


Kystartilleriforeningen

Præsident, Benny Horn

 

Luftværns-Artilleri-Foreningen

Landsformand, Hans Peter Bach

 

Marineforeningen

Landsformand, Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

Militærpolitiforeningen i Danmark

Landsformand, Ole Bech Kristensen

 

Politiets Blå Baretter

Formand Gert Remme

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Forbundssekretær, Kurt Bratner

 

Influenter

Ordførende direktør Henrik Hahn-Nissen

 

Intendanturforeningen

Formand, Arne Steen Lorentzen

 

Kystartilleriforeningen

Præsident, Benny Horn

 

Luftværns-Artilleri-Foreningen

Landsformand, Hans Peter Bach

 

Marineforeningen

Landsformand, Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

 

Militærpolitiforeningen i Danmark

Landsformand, Ole Bech Kristensen

 

Politiets Blå Baretter

Formand Gert Remme

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening

Landsformand, Kurt Mosgaard

 

Rytterofficersforeningen

Formand, Oberstløjtnant Nicolas T. Veicherts

 

Sikkerhedsbranchen

Direktør Kasper Skov-Mikkelsen

 

Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Ingen oplysninger tilgængelige.

 

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Præsident, Oberst Keller Nielsen

 

Tandlægeforeningen

Direktør Joakim Lilholt

 

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening

Landsformand, Erik E. Jensen

 

The Danish Soldiers Club of Northern California

 

Trænregimentet – Jyske Trænregiments Soldaterforening

Formand, Bent Frisk

KOM I KONTAKT MED OS

SEKRETARIATET

Adam Sonnich Meinertz

Kontakt

Telefon 33 14 79 00

E-mail: kontakt@folkogsikkerhed.dk

Åbningstider
Man – fre: 0900 – 1500

Adresse
Folk & Sikkerhed
Puggardsgade 3, st. tv
1573 København V

Send os en besked