Nyt bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed

Nyt bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed

Til Folk & Sikkerheds Årsmøde, som blev afholdt i Fredericia på Ryes kaserne den 11. april, blev Christian Arildsen valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed.

Samtidig takkede K.E. Nielsen af som medlem af bestyrelsen efter 13 gode år. Folk & Sikkerhed ønsker K.E. Nielsen alt det bedste fremover, og vi ønsker ham alle et stort tak for hans ihærdige og store indsats for Folk & Sikkerhed.

Læs mere om Christian Arildsen nedenunder:

Militær uddannelse:

1978                                                                         Indkaldt

1981-84                                                                   Hærens Officersskole

1986-88                                                                   Videregående Officersuddannelse

1991                                                                        Føringskursus

1994-95                                                                  Operativ Føringsuddannelse/Stabskursus

 

Militær karriere:

1983                                                                         Premierløjtnant

1988                                                                         Kaptajn

1995                                                                         Major

1999                                                                         Oberstløjtnant

2006                                                                         Oberst

2017                                                                         Brigadegeneral

2018                                                                         Oberst

 

Tjenesteforløb:

1984-86                             Delingsfører/ Jyske Ingeniørregiment

1986                                   Næstkommanderende/Ingeniørkompagni/ Jyske Ingeniørregiment

1986-88                          Videregående Officersuddannelse

1988-90                             Næstkommanderende/Ingeniørkompagni/ Jyske Ingeniørregiment

1991                                Operationsofficer/Ingeniørbataljon/ Jyske Ingeniørregiment

1992                                   Chef/ Ingeniørkompagni/ Jyske Ingeniørregiment

1993                                   Lærer på Hærens Officersskole

1995-97                             Stabsofficer/ Studiesektionen/Forsvarskommandoen

1997-99                           Stabsofficer/ 7.kontor/Forsvarsministeriet

1999 – 2002                      Stabsofficer/Danish Delegation to NATO/Bruxelles

2002 – 03                          Chef for 2 Ingeniørbataljon/Ingeniørregimentet

2003 – 06                           Chef for 4.kontor/ Forsvarsministeriet

2006                                   Chief Operations/ Multinational Division South East/ Basra

2006 – 2009                       Chef for udviklingsdivisionen/Hærens Operative Kommando

2009 – 2010                      Chef for Hærens Ingeniør og ABCskole og Chef for Ingeniørregimentet

2011 – 2017                       Chef for Ingeniørregimentet – Forsvarets Center for Ingeniørstøtte og CBRN. Tillige garnisonskommandant på Skive Kaserne.

2017 -2018                       Chief Transparency, Accountability and Oversight, Resolute Support Mission, Afghanistan

2018 –                                 Chef for Ingeniørregimentet – Forsvarets Center for Ingeniørstøtte og CBRN. Tillige garnisonskommandant på Skive Kaserne.

 

Dekorationer:

Kommandør af Dannebrogsordenen

Hæderstegn for Hæren

Medalje for international tjeneste Irak

Medalje for International Tjeneste 1948-2009

Hjemmeværnets Fortjenstmedalje

Nordic Blue Berets Medal of Honor Silver.

Medalje for international tjeneste Afghanistan

NATO medalje Afghanistan

Legion og Merit (USA)

 

Samlever:

Kirsten Jakobsen

 

Børn:

Louise Margrethe Arildsen Jakobsen, 1989

Nikolaj Arildsen Jakobsen, 1994

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *