Medlemsorganisationer

Beredskabsforbundet

Præsident Jan Johansen (MF)

Sekretariatschef Solveig Andersen

Telefon 35 24 00 00

Hjemmeside beredskab.dk

 

Campus Bornholm

Uddannelseschef Klaus Kristiansen

Telefon 56 95 06 28

Hjemmeside campusbornholm.dk

 

Centralforeningen for Stampersonel

Formand Jesper Korsgaard Hansen

Sekretariatschef Finn H. Bengtsen

Telefon 33 31 40 40

Hjemmeside cs.dk

 

Danmarks Veteraner

Landsformand, Niels Hartvig Andersen

Telefon 61 31 10 98

Hjemmeside danmarksveteraner.dk

 

Danske Dragonforeningers Sammenslutning

Præsident, Ole E. Clausen

Telefon 40 22 11 47

Hjemmeside www.dragonforening.dk

 

Danske Feltartilleriforeninger

Landsformand, Preben Sloht

Telefon 23 95 23 70

Hjemmeside www.df-art.dk

 

Danske Gardehusarforeninger

Præsident, I. H. Sørensen

Telefon 61 30 05 36

Hjemmeside danskegardehusarforeninger.dk

 

Danske Livregiments Soldaterforening

Telefon 35 85 61 26

Hjemmeside www.1regiment.dk

 

Danske Soldaterforeningers Landsraad

Præsident, Oberst Flemming Rytter

Landsrådssekretær Flemming S. Martinussen

Telefon 40 76 67 73

Hjemmeside soldater.dk

 

De Danske Garderforeninger

Præsident, Oberst Flemming Rytter

Telefon 22 44 22 80

Hjemmeside garderforeningerne.dk

 

De Danske Pionerforeninger

Formand, Leif A. Hansen

Telefon 29 24 16 30

Hjemmeside pionersoldat.dk

 

Dronningens Livregiments Soldaterforening

Formand, Uffe Uhler

Telefon 98 24 35 94

Hjemmeside drlrsf.dk

 

De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber

Præsident, Oberst Karl Erik Nielsen

Landssekretær Lars Petersen

Telefon 29 23 62 91

Hjemmeside forsvarsbroderen.dk

 

Falsterske Fodregiments Soldaterforening

Formand. Knud Ole Bennekou

Telefon 20 24 86 33

Hjemmeside fafr.dk

 

Foreningen Mursejleren

Formand Eva Poulsen

Telefon 74 54 29 25

 

Flyvevåbnets Soldaterforening

Landsformand Leif Giebel

Telefon 60 71 14 16

Hjemmeside propel.dk

 

Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste

Formand, Generalmajor Jens Frandsen

Forretningsfører, Orlogskaptajn Erik Dreyer-Andersen

Telefon 20 78 03 31

Hjemmeside wp.fouat.dk

 

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark

Formand, Oberstløjtnant Niels Tønning

Telefon 33 15 02 33

Hjemmeside hod.dk

 

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – HPRD

Præsident, Kaptajnløjtnant (R) Maria Vang Knudsen

Sekretariatschef, Oberstløjtnant (R) Peter H. Lynard

Telefon 33 14 16 01

Hjemmeside hprd.dk

 

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Forbundssekretær, Kurt Bratner

Telefon 33 93 65 22

Hjemmeside hkkf.dk

 

Influenter

Ordførende direktør Henrik Hahn-Nissen

Hjemmeside influenter.dk

 

Intendanturforeningen

Formand, Arne Steen Lorentzen

Telefon 29 21 69 29

Hjemmeside intendantur.dk

 

Kystartilleriforeningen

Præsident, Benny Horn

Telefon 21 20 70 01

Hjemmeside kystartilleriforeningen.dk

 

Luftværns-Artilleri-Foreningen

Landsformand, Hans Peter Bach

Telefon 40 42 69 04

Hjemmeside luftvaernsartilleriforeningen.dk

 

Marineforeningen

Landsformand, Kommandørkaptajn Jens Ole Løje Jensen

Landssekretær Birger Tykskov

Telefon 33 15 28 86

Hjemmeside marineforeningen.dk

Militærpolitiforeningen i Danmark

Landsformand, Ole Bech Kristensen

Telefon 30 29 05 91

Hjemmeside militarypolice.dk

 

Politiets Blå Baretter

Formand Gert Remme

Hjemmeside politiets-blaa-baretter.dk

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening

Landsformand, Kurt Mosgaard

Telefon 25 54 64 05

Hjemmeside plrs.dk

 

Rytterofficersforeningen

Formand, Oberstløjtnant Nicolas T. Veicherts

Telefon 22 74 86 31

Hjemmeside rytterofficersforeningen.dk

 

Securitas A/S

Strategisk Udviklingsdirektør Martin Nielsen

Hjemmeside securitas.dk

 

Sikkerhedsbranchen

Direktør Kasper Skov-Mikkelsen

Hjemmeside sikkerhedsbranchen.dk

 

Sjællandske Livregiments Soldaterforening

Ingen oplysninger tilgængelige.

 

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Præsident, Oberst Keller Nielsen

Telefon 91 25 10 41

Hjemmeside www.slesvigske-fod.dk

 

Telegraf-Regimenternes Soldaterforening

Landsformand, Erik E. Jensen

Telefon 27 11 59 02

Hjemmeside trs.dk

 

The Danish Soldiers Club of Northern California

Hjemmeside danishsoldiersclub.com

 

Trænregimentet – Jyske Trænregiments Soldaterforening

Formand, Bent Frisk

Hjemmeside trainsoldat.dk