Erhvervssamarbejde

//Erhvervssamarbejde

Folk & Sikkerhed søger samarbejdspartnere i erhvervslivet.

“For at sikre egen vækst og udviklingsmuligheder burde erhvervslivet støtte op om den danske sikkerheds- og forsvarspolitik – Handel på tværs af grænser kræver fred, frihed og stabilitet.” Sådan indleder direktør Jens Christian Lorenzen sin kronik i Børsen d. 12. juni 2017.

Folk & Sikkerhed tilbyder et stærkt samarbejde mellem din virksomhed og Folk & Sikkerhed, hvor du får information om de nyeste strategiske processer inden for sikkerhedspolitik, foredrag til dine medarbejdere, mulighed for deltagelse på konferencer, nye netværk som kan øge din virksomheds vækst og meget mere.

Peter Michael Andersen, advokat (H), oberstløjtnant-R og formand Folk & Sikkerhed, udtaler til Børsen den 29. juni 2017:

“Der er et udtalt behov for, at også erhvervslivet engagerer sig i forsvarssagen. Den globale sikkerhedsmæssige situation er præget af to nøgleord: usikkerhed og uforudsigelighed. Hvad ingen troede muligt for blot tre-fire år siden, er virkeligheden i dag.”

I Folk & Sikkerhed mener vi, at denne usikkerhed skal erstattes ved hjælp af oplysning. Oplysning skaber stabilitet i samfundet, som skaber vækst for erhvervslivet. Det kræver, at vi går sammen om at sikre at forudsætningerne for oplysning om den sikkerhedspolitiske situation til samfundet er de bedst mulige.

Folk & Sikkerheds formål

At skabe debat og fremføre synspunkter på forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske emner.

Projekter

Debat • Oplysning • Stabilitet

Folk & Sikkerhed afholder en lang række af projekter med det formål at øge oplysningen i befolkningen for dermed at skabe en større sammenhængskraft og stabilitet i samfundet.

Fordele ved et samarbejde

  • Stærk sikkerhedspolitisk profil
  • Høj brandingsværdi
  • Styrkelse af CSR politik
  • Positiv awareness i befolkningen
  • Flere handelsmuligheder

Sikkerhedspolitik

Sikkerhedspolitik • Samfundet • Erhvervslivet

Folk & Sikkerhed har iværksat en større udvikling af organisationen. Det har vi gjort, for at tilpasse os den stærkt forandrede sikkerhedspolitiske situation, som verden har oplevet de seneste tre år. Sikkerhedspolitik påvirker hele samfundet – og i særdeleshed erhvervslivet.

Vækst • Forskning • Samarbejdsaftaler

Folk & Sikkerhed søger derfor samarbejdspartnere i erhvervslivet, som er interesseret i at skabe en større folkelig forståelse for forsvars- og sikkerhedspolitik, herunder gennem forskning.

Folk & Sikkerhed er blandt andet i tæt dialog med det politiske niveau om at skabe en større folkelig forståelse for sikkerhedspolitik.

En større folkelig forståelse for sikkerhedspolitik vil skabe øget sikkerhedspolitisk stabilitet og flere handelsmuligheder.

Dette vil medføre mere gunstige forretningsbetingelser for den danske forsvarsindustri qua mulighed for øget produktion til eksempelvis det danske forsvar – og som følge deraf: øget vækst.

Kontakt Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder, på telefon 51 20 79 40 eller mail kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Læs Jens Christian Lorenzens kronik på Børsens hjemmeside.

Læs Peter Michael Andersen kronik på Børsens hjemmeside.