Lokalafdelinger

Det robuste samfund skaber vi sammen

Bornholm

Bestyrelsen
Formand Thomas Bay Jensen
Næstformand Steen Finne
Kasserer Steen Frandsen
Sekretær Jacob Lund
IT ansvarlig Niels Garde
Ceremonimester Carl Ilsøe
Bestyrelsesmedlem Peter Juel Jensen (MF)
Bestyrelsesmedlem Bent Gudbergsen
Tilforordnet Johnny G. Larsen
photo-1534791548804-ccf7e66bc710
Under opbygning

Århus

Er under opbygning.
photo-1535724461397-8ca2ab631767
Dit lokale fælleskab for tryghed og sikkerhed

Midt- og Vestjylland

Folk & Sikkerhed Midt- og Vestjylland laver hvert år lokale folkeoplysende arrangementer.

Bestyrelsen
Formand Leo Berwald
Bestyrelsesmedlem Jens Sund
Bestyrelsesmedlem Birger Dahl
Bestyrelsesmedlem Jørgen Sørensen
Bestyrelsesmedlem Ole Pedersen

photo-1534684105949-56869170677f
Under opbygning

Fyn

Folk & Sikkerhed Fyn er under opbygning.

Vi forventer, at netværket vil være i gang i løbet af efteråret 2020.

les-anderson-203926-unsplash
Fokus på forsvarssagen i Sydsjææland

Storstrømmen

Overordnet målsætning
Folk og Sikkerhed Storstrømmen arbejder for et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. Dansk Forsvar skal have en struktur, organisation og økonomi i balance – både på kort, mellemlangt og langt sigt.

Lokal målsætning
Folk og Sikkerhed Storstrømmen arbejder for at skabe opmærksomhed om Forsvarets evne til at løse de sikkerhedsmæssige udfordringer, der hviler mod regionen og Danmark. Udfordringer, der skabes af Ruslands aggressive fremfærd mod sine egne naboer og som har direkte indflydelse på regionens og Danmarks sikkerhed.

Samarbejdspartnere
Vordingborg Kommune
Næstved Kommune
Vordingborg Kaserne
Folkemøde Møn

Arrangementer
Borgermøder
Folkemøde Møn
4. maj Højtidelighed Svinø
Debatmøder

Debatemner
Dansk forsvars fremtid i en brydningstid
Østersøen og trusselsbilledet
Om unges medborgerskab
Om cybersikkerhed
Hvordan samfundet håndterer katastrofer
Om at være udsendt til krig, kriser og katastrofer

Initiativgruppe
Oberst (pens.) Bjarne Hesselberg
Beredskabschef Jørgen Rasmussen
Oberstløjtnant (pens.) Per L. Hinrichsen
Oberstløjtnant Peter H. Lynard
Oberstløjtnant (pens.) Ib Evald Jensen
Oberstløjtnant (pens.) Tonni Schumann
Kaptajn Niels Brandt
Fysioterapeut Lili-Inge Hesselberg

Hjemmeside og Facebook
www.Folkogsikkerhedstorstroemmen.dk
https://www.facebook.com/Folkogsikkerhedstorstroemmen/

photo-1517490406687-7339e4a7d792
Din sønderjyske stemme for Forsvaret

Sønderjylland

Folk og Sikkerhed Sønderjylland dækker de fire jyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg.
Folk & Sikkerhed Sønderjylland laver hvert år en række lokale debat- og oplysningsmøder samt deltager i historiske mindehøjtideligheder.

Bestyrelsen
Formand Erling Lundsgaard
Næstformand Mogens Nyholm
Kasserer Allan Kurt Magnusson
Bestyrelsesmedlem Bent Panun Have
Bestyrelsesmedlem Anker Steen Sørensen
Bestyrelsesmedlem Søren Kafton Simonsen
Suppleant John Fahnøe Christiansen
Revisor Birger Jønsson
Revisorsuppleant john Joakim Becker

photo-1534683789482-8dbb978d3abc