Lokalafdelinger

Bornholm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

photo-1534791548804-ccf7e66bc710

Bestyrelse

Århus

Er under opbygning.
photo-1535724461397-8ca2ab631767

Bestyrelse

Midt- og Vestjylland

Folk & Sikkerhed Midt- og Vestjylland laver hvert år lokale folkeoplysende arrangementer.
photo-1534684105949-56869170677f

Bestyrelse

Formand Leo Berwald
Bestyrelsesmedlem Jens Sund
Bestyrelsesmedlem Birger Dahl
Bestyrelsesmedlem Erich Fuglsbjerg
Bestyrelsesmedlem Jørgen Sørensen
Bestyrelsesmedlem Ole Pedersen

Odsherred

Folk & Sikkerhed Odsherred er under opbygning, men i en årrække har frivillige været engageret i forskellige lokale projekter, herunder i forbindelse med Flagdagen den 5. september.
les-anderson-203926-unsplash

Bestyrelse

Storstrømmen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

photo-1517490406687-7339e4a7d792

Bestyrelse

Sønderjylland

Folk og Sikkerhed Sønderjylland dækker de fire jyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg.
Folk & Sikkerhed Sønderjylland laver hvert år en række lokale debat- og oplysningsmøder samt deltager i historiske mindehøjtideligheder.
photo-1534683789482-8dbb978d3abc

Bestyrelse

Formand Erling Lundsgaard
Næstformand Mogens Nyholm
Kasserer Allan Kurt Magnusson
Bestyrelsesmedlem Kim Henriksen
Bestyrelsesmedlem Bent Panun Have
Bestyrelsesmedlem Anker Steen Sørensen
Bestyrelsesmedlem Søren Kafton Simonsen
Suppleant John Fahnøe Christiansen
Revisor Kurt Phillippsen
Revisorsuppleant john Joakim Becker