Med Totalstyrkekonceptet har Forsvaret etableret en ramme, hvor vi i fællesskab – militære og civile – kan mønstre et robust nationalt forsvar.

Af Maria Vang Knudsen, Orlogskaptajn af reserven, Præsident i Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD)

Missilaffyringer fra Nordkorea, sabelraslen fra Putin i Rusland, svingende udmeldinger om støtte til NATO fra Donald Trump og dertil klimaforandringer, pirateri, cyberangreb, flygtningestrømme, krige og konflikter. Truslerne og de sikkerhedsmæssige udfordringer er mange, og intet peger på, at de bliver hverken færre eller mindre komplekse i årene, der kommer.

Forsvaret skal kunne opstille en bred vifte af operative kapaciteter, der kan sættes ind til at løse konkrete opgaver, som vi står overfor og kan forudse nu og her. Et robust forsvar kræver dog, at vi også ser længere frem. At vi ser ud på den anden side af horisonten; derud, hvor hidtil ukendte trusler kan opstå og manifestere sig. Det siger sig selv, at det er en umanerlig vanskelig opgave at forudsige fremtiden. Ikke desto mindre er det Forsvarets ansvar at være beredt på nationens vegne. Det kræver, at Forsvaret råder over og kontinuerligt vedligeholder, opbygger og tilpasser en fleksibel og skalerbar værktøjskasse af både materiel og kompetent personel.

 

Totalstyrkekonceptet er en fleksibel bemandingsstrategi

Forsvaret har de seneste år etableret fundamentet for en af sine største personalemæssige transformationer i nyere tid. Med inspiration fra vores allierede i NATO, er vi i Danmark i fuld gang med at implementere en dansk version af Totalstyrkekonceptet. Totalstyrkekonceptet indebærer kort fortalt, at Forsvaret fremadrettet ikke længere primært vil trække på sine fastansatte kernemedarbejdere, men nu igen i stadigt stigende omfang atter og på nye måder vil trække og forlade sig på sin Reservestyrke. Reservestyrken omfatter alle os, der ved siden af vores civile arbejde af og til tager uniformen på og gør tjeneste i Forsvaret eller Hjemmeværnet.

Med udgangspunkt i opgavetype, behovet for teknisk operativ ekspertise, opgavens udstrækning, varsel og frekvens vil man i Forsvaret inden for rammen af Totalstyrkekonceptet forholde sig til, hvilke kompetencer og type af personel, der bedst løser opgaven. I de kommende år vil man på tværs af Forsvaret i stigende omfang se et mix af fastansatte, reservister og frivillige i Hjemmeværnet sammen løse Forsvarets mangeartede opgaver ude og hjemme. Det kræver dog at de civile arbejdsgivere er med på ideen.

 

Danmarks skjulte reserve

At dansk Forsvar råder over og ønsker at udvide sin reservestyrke, er desværre for mange uden for Forsvaret en velbevaret hemmelighed. Det skyldes langt hen ad vejen, at Forsvarets anvendelse af Reservestyrken i en årrække har været meget begrænset og fokuseret. Totalstyrkekonceptet indvarsler en langt bredere og mere omfattende anvendelse af Reservestyrken, og dermed et øget samarbejde mellem Forsvaret og Reservestyrkens civile arbejdsgivere.

Det er et faktum, at Forsvaret bruger mange ressourcer på at udvælge og screene sine medarbejdere. Det er med andre ord ikke hvem som helst, der bliver tilbudt en tilknytning til Reservestyrken. Virksomheder kan med fordel aktivt udnytte dette i forhold til rekruttering, fastholdelse og medarbejderudvikling. Hvis man griber det rigtigt an, kan der etableres et positivt ’return on investment’ for begge arbejdsgivere. Her er ofte tale om medarbejdere med et betydeligt potentiale, som Forsvaret gerne vil være med til at udvikle. Det er dog desværre langt fra alle arbejdsgivere, som er lige positivt indstillede over for selv i begrænset omfang at lade deres medarbejdere stå til rådighed for Forsvaret. Det har vi som samfund ikke råd til i længden.

 

Forsvar er ikke alene Forsvarets ansvar

Totalstyrkekonceptet er et middel til, at Forsvaret ressourceeffektivt kan opretholde et bredt spektrum af operative kapaciteter med en fleksibel og skalerbar bemanding. Det er dermed nøglen til at gøre den nødvendige forsvarsmæssige værktøjskasse betalelig og spiselig i et moderne velfærdssamfund. Det er dog stadig ikke gratis, og forudsætter en række fokuserede investeringer, hvis udbyttet i form af et robust dansk forsvar skal kunne høstes. Det er imidlertid ikke udelukkende Forsvaret, som skal investere, hvis det skal lykkes.

De civile arbejdsgivere skal med ind i kampen. Det er her Reservestyrken, den fleksible og skalerbare del af Totalstyrken går på arbejde til daglig. Sørg for, at få skrevet ind i virksomhedens HR politik, hvordan I støtter op om, at medarbejderne kan stå til rådighed for og gøre tjeneste i Forsvarets eller som frivillig i Hjemmeværnet. Det gavner både det danske samfund og jeres virksomhed.

 

Læs kronikken på Børsen