Indsatsen i Afghanistan

Indsatsen i Afghanistan

Fra starten af 2015 overtog de afghanske nationale sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for sikkerheden i Afghanistan. Dette ansvarsskifte markerede begyndelsen på et mere jævnbyrdigt samarbejde mellem Afghanistan og det internationale samfund. Landet står dog fortsat over for store udfordringer. Den tidligere ISAF-mission (International Security Assistance Force) er derfor, på invitation fra den afghanske regering, blevet afløst af den NATO-ledede Resolute Support Mission (RSM). RSM består af mere end 16.000 soldater har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage egen sikkerhed. RSM er ikke en kampmission, men fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder til de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. RSM er ligeledes i Afghanistan på mandat fra FN’s sikkerhedsråd. 39 lande deltager i missionen.

De danske styrker
Danmarks militære bidrag i Afghanistan opererer inden for rammerne af folketingsbeslutning B25 af 18. december 2014 om et dansk militært bidrag til RSM. Målsætningen for Danmarks militære indsats er at bidrage med efterspurgte trænings-, rådgivnings- og støttekapaciteter i missionen. I løbet af 2014 blev der foretaget en tilpasning af det danske styrkebidrag, hvilket har skabt forudsætningerne for at imødekomme de nye målsætninger under RSM. Trænings- og rådgivningsindsatsen er samlet i Kabul og detet danske militære bidrag består af ca. 100 personer.

De danske styrkebidrag er sammensat således:

  • Trænings- og rådgivningsbidragene: Omfatter ca. 25 personer, fordelt på rådgivende funktioner ved den afghanske officersskole og det afghanske officersakademi, den afghanske hærs specialskoler og instruktører til opbygning af en afghanske C-130 transportfly-kapacitet.
  • Et støttebidrag: Ca. 30 personer til transport og sikring af rådgivere og stabsofficerer i Kabul.
  • Et stabsbidrag: Ca. 15 personer til Resolute Support Missions hovedkvarter. Et militærpolitibidrag: Ca. 10 personer i Kabul lufthavn.
  • Logistik, administrativ og teknisk understøttelse af bidraget: Omfatter et støtteelement på ca. 20 personer, som kan variere alt efter, hvordan de aktuelle behov udvikler sig.

Formål med indsatsen
Det overordnede formål med den danske indsats i Afghanistan er at bidrage til national, regional og global sikkerhed ved at forhindre, at landet igen bliver et fristed for terrorister. Samtidig skal den danske indsats bidrage til fremvæksten af et stabilt og mere udviklet Afghanistan, som varetager egen sikkerhed, fortsætter en demokratisk udvikling og fremmer respekten for menneskerettigheder. Formålet med RSM er herunder at sikre robuste sikkerhedsinstitutioner, hvor sikkerhedsstyrkerne er under civil kontrol og varetager sikkerheden i overensstemmelse med afghansk lov og folkeretten.

Den danske militære og civile indsats i Afghanistan
Danmark har med Afghanistan-planen 2015-2017 en samlet treårig plan for den danske militære og civile indsats i Afghanistan frem til udgangen af 2017. Tyngden i det danske engagement er på udviklingsindsatsen. Herunder bygger engagementet på tre strategiske principper: konsolidering, som indikerer at Danmark fokuserer på de kerneområder, hvor man hidtil har været med til at skabe resultater, f.eks. i uddannelsessystemet; afghansk ejerskab, som understreger vigtigheden af, at den afghanske regering går forrest i forhold til at levere konkrete fremskridt til befolkningen; normalisering, som betoner vigtigheden af, at udvikle forholdet mellem afghanske myndigheder og det internationale samfund i retning af et mere jævnbyrdigt udviklingssamarbejde. Herudover støtter Danmark aktivt en freds- og forsoningsproces mellem den afghanske regering og Taliban samt de væsentligste oprørsgrupper.

I de seneste år er der gjort væsentlige fremskridt i opbygningen af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker, således at styrken i dag omfatter ca. 352.000 mand fordelt på politiet og hæren. Men der er fortsat behov for yderligere kapacitetsopbygning af sikkerhedsstyrkerne. I rammen af RSM er Danmark med til at sikre, at afghanerne får den rigtige træning og de kompetencer, der skal gøre sikkerhedsstyrkerne i stand til at varetage landets sikkerhed, også i fremtiden.

Det danske udviklingsengagement fokuserer bl.a. på vækst og beskæftigelse, uddannelse og en styrkelse af demokrati og menneskerettigheder. Der er afsat 530 millioner årligt i perioden 2013-2017 til udviklingsindsatsen.

Gennem det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Afghanistan-Pakistan yder Danmark i gennemsnit 100 millioner kr. per år til opbygningen af de afghanske nationale sikkerhedsstyrker.

Den danske Afghanistan-plan 2015-2017 bakkes op af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, og Liberal Alliance. Danmark er i Afghanistan for at:Sikre Danmark. Løser vi ikke problemerne i Afghanistan, kommer problemerne til os.

  • Sørge for, at Afghanistan ikke igen bliver hjemsted for terrorister.
  • Være med til at skabe et stabilt og mere udviklet Afghanistan.
  • Styrke de afghanske nationale sikkerhedsstyrkers evne til at varetage sikkerheden i landet.

Danmark har haft soldater i Afghanistan siden 2002.

 

Kilde: Forsvarsministeriet

 

Foto: EH 101 Merlin helikopter i luften i Afghanistan / Forsvaret.

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *