FOLK & SIKKERHED – NETVÆRK BORNHOLM

afholder

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 22.3.2017 kl. 16:30.

Sted:  Aakirkebyhallen

DET FORLØBNE ÅR HAR BUDT PÅ MANGE AKTIVITETER – KOM OG BLIV OPDATERET BL.A. VEDR. ARBEJDET – PT. STATUS PÅ :

 • Ny landsomfattende Beredskabsstruktur for Danmark og ikke mindst det fremtidige Ø – Beredskab på Bornholm – muligheder/konsekvenser etc.
 • Vi har et Forsvar i ubalance – F&S tiltag vedr. forberedelser til det kommende forsvarsforlig bl.a. set i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation, herunder udarbejdelsen af F&S Alternative Forsvarsrapport/Avis – Kommende debatmøder etc.
 • Cafe – møder – rundrejse på Øens ”stører” byer med emnet * Det Robuste Samfund (F&S) og * Den Robuste Borger (BF).
 • Ungt Medborgerskab Styrker Samfundet.
 • Beredskabsarbejdet med de unge – Samarbejdet med Campus Bornholm – Professionshøjskolen Metropol mfl.
 • Frivillighed og betydningen heri for Det Robuste Samfund.

Før generalforsamlingen vil Kolonnechef Peter Kragh komme med et spændende indlæg om Beredskabsstyrelsens nye risikovurdering, og herunder de 13 største trusler, der kan medføre større katastrofer og ulykker i det danske samfund.

 

”Hvad truer os – hvordan skal vi beskytte os – hvordan skal det fremtidige beredskab se ud”.

Peter Kragh har siden juni 2014 siddet som øverste chef for Nationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

Peter vil på sin skarpe og direkte facon gennemgå det, som eksperterne har påpeget som fremtidens største trusler for det danske samfund, og vil i sit indlæg have fokus på, hvordan borgerne og det danske beredskab skal geares til disse udfordringer, så vi kan skabe og bibeholde et robust – DK.

Der vil i dette indlæg blive gennemgået trusler som:

 • Højvirulente sygdomme (eksempelvis nye former for influenza, Ebola eller Sars)
 • Terror Handlinger (PET vurderer terrortruslen mod Danmark som alvorlig)
 • Cyberhændelser (Hvem husker ikke YouSee´s problemer ved dronningens nytårstale).

Listen af trusler er meget længere, men resten må vi vente med, til Peter Kragh kommer og delagtig gør os i dette spændende emne.

Efter Kolonnechef Peter Kraghs indlæg er F&S – Netværk Bornholm vært ved Skinkeschnitzler med pommes sauté, ærter og smørsovs, samt en øl ell. vand, (dog med en mindre egenbetaling på kr. 60,00).

 

HEREFTER VIL DER BLIVE AFHOLDT GENERALFORSAMLING.

BEMÆRK: AFTENS INDLÆG OG GENERALFORSAMLING – IKKE KUN F&S MEDLEMMER ER VELKOMMEN, MEN ALLE MED INTERESSE FOR ET ”SAMLET” BEREDSKABSMÆSSIGT ROBUST SAMFUND, ER HJERTELIG VELKOMMEN,

Men det er naturligvis kun medlemmer som har stemmeret.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget for det kommende år.
 • Aktivitetsplan 2017
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt

                                                           

Valg til bestyrelsen jf. vedtægter. – For en to årig periode flg.:

 1. Valg af formand.

For en toårig periode.

Johnny G. Larsen        Modtager genvalg

 

 1. Valg af kasserer.

Kasserer er ikke på valg.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

For en to årig periode.

Niels Garde                    Modtager genvalg

Steen Frandsen              Modtager genvalg

 • Bestyrelsen indstiller at supplere bestyrelsen med yderligere ét medlem.

Valg af yderligere ét bestyrelsesmedlem.

 

 1. Valg af revisor

På valg er Kai Platz          Modtager genvalg.

 

HUSK TILMELDNING FOR SÅVEL MEDLEMMER SOM ØVRIGE INTERESSEREDE. SENEST 15 marts 2017.


Tilmelding sendes til Bestyrelsesmedlem Niels Garde på E-mail.:

niels-garde@hotmail.com /Mobil. 20 28 56 04.

Med venlig hilsen – På vegne af bestyrelsen Folk & Sikkerhed Netværk
Bornholm.

Johnny G. Larsen.
Formand.
E-mail: johnnyglarsen@yahoo.dk
Mob.21720962.