Generalforsamling – Folk & Sikkerhed Bornholm

Generalforsamling – Folk & Sikkerhed Bornholm

Fredag den 13.4.2018 kl. 18:30

Sted: Rønne Bibliotek.

DET FORLØBNE ÅR HAR BUDT PÅ MANGE AKTIVITETER – KOM OG BLIV OPDATERET BL.A. VEDR. ARBEJDET – PT. STATUS PÅ:

  • F&S tiltag vedr. forberedelser op til det kommende forsvarsforlig bl.a. set i lyset af den ændrede sikkerhedspolitiske situation, herunder udarbejdelsen af F&S Alternative Forsvarsrapport/Avis = !!FORLIGETS RESULTAT OG BETYDNINGEN HERAF FOR BORNHOLM.
  • Den nye landsomfattende Rednings Beredskabsstruktur for Danmark og ikke mindst det påtænkte fremtidige Ø – Beredskab på Bornholm. = !! HVAD BLEV RESULTATET??
  • Bornholms Veteranpolitik = Fælles for myndigheder og organisationer på Bornholm, der arbejder med og for Veteraner.
  • Beredskabsarbejdet med de unge – Samarbejdet med Campus Bornholm – Professionshøjskolen Metropol mfl.
  • Frivillighed og betydningen heri for Det Robuste Samfund.

 

Jens Chr. Skaarup

Efter generalforsamlingen vil Jens Christian Skaarup komme med et spændende indlæg om Værnepligtige på Bornholm under den Kolde Krig fra 1951 – 1989. 

!! I mellem Generalforsamlingen og Indlægget om værnepligtige serveres der kaffe og kage.

BEMÆRK: GENERALFORSAMLING OG AFTENS INDLÆG – ER IKKE KUN FOR F&S MEDLEMMER, MEN ALLE MED INTERESSE FOR ET ”SAMLET” BEREDSKABSMÆSSIGT ROBUST SAMFUND, ER HJERTELIG VELKOMMEN,

 Men det er naturligvis kun medlemmer som har stemmeret.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget for det kommende år. Aktivitetsplan 2018
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt

 

HUSK TILMELDNING FOR SÅVEL MEDLEMMER SOM ØVRIGE INTERESSEREDE.

SENEST 8-4-2018

 

Tilmelding sendes til Bestyrelsesmedlem Niels Garde på E-mail.:   niels-garde@hotmail.com /Mobil. 20 28 56 04.

 

Med venlig hilsen – På vegne af bestyrelsen Folk & Sikkerhed Netværk Bornholm.

 

Johnny G. Larsen.

Formand.

E-mail: johnnyglarsen@yahoo.dk  Mob.21720962.

 

 

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *