Forsvarsministerområdets årsrapporter

Forsvarsministerområdets årsrapporter
Årsrapporterne for 2017 for styrelserne under Forsvarsministeriets område er nu offentliggjort.

En årsrapport er en afrapportering af styrelsens økonomiske og faglige resultater i det forgangne år. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering, hvori der redegøres for målopfyldelsen i mål- og resultatplanerne, og et finansielt regnskab, hvori der redegøres for styrelsens regnskab i finansåret. Årsrapporterne er udarbejdet efter Moderniseringsstyrelsens vejledninger.

Læs rapporterne her.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *