Forsvarsavisen sætter fokus på det kommende forsvarsforlig

“Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i mange, mange år.” Så konkret udtrykker Folk & Sikkerheds formand, Peter Michael Andersen, det omkring de forestående forhandlinger om det næste forsvarsforlig.
Under Folk & Sikkerheds årlige Sikkerhedspolitiske Konference på Christiansborg den 25. november 2016 offentliggjorde vi vores Alternative Forsvarsrapport, som bl.a. indeholder en lang række klare anbefalinger til det kommende forsvarsforlig. Som opfølgning på den Sikkerhedspolitiske Konference og Den Alternative Forsvarsrapport gennemfører Folk & Sikkerhed bl.a. en række debatmøder rundt omkring i Danmark i løbet af 1. halvår 2017.
Det er bl.a. under disse debatmøder, at Forsvarsavisen vil blive brugt til at skabe folkelig og politisk opmærksomhed om det kommende forsvarsforlig.
Formålet med Forsvarsavisen er nemlig – sammen med vores Alternative Forsvarsrapport – at tjene som baggrundsinformation og oplæg til de kommende debatmøder omkring det forestående forsvarsforlig. Det overordnede formål med Folk & Sikkerheds initiativer på forsvarsområdet i år er at forsøge at sætte forsvars- og sikkerhedspolitik på den bredere offentlige dagsorden – gerne med en langvarig og dybdegående offentlig debat – således at det sikres, at Danmarks befolkning er ganske klar over situationen og de prioriteringer, der efter Folk & Sikkerheds opfattelse er helt nødvendige.
Målet med vores initiativer på forsvarsområdet i år er klart:
At arbejde for, at det kommende forsvarsforlig lever op til den første og primære anbefaling i vores Alternative Forsvarsrapport – nemlig at målsætningen for forsvarsforliget skal være:
  • ET RELEVANT, ROBUST OG FREMTIDSSIKRET DANSK FORSVAR
  • MED KLARE OPGAVER, RAMMER OG MÅL
  • EN STRUKTUR, ORGANISATION OG ØKONOMI I BALANCE – BÅDE PÅ KORT, MELLEMLANG OG LANG SIGT
Det første debatmøde er på Vordingborg kaserne d. 2. februar. De øvrige debatmøder vil løbende blive offentliggjort på Folk & Sikkerheds hjemmeside og facebookprofil.
For yderligere information kontakt venligst Folk & Sikkerheds sekretariatet på telefon 33 14 79 00 eller mail kontakt@folkogsikkerhed.dk.