Hermed indkaldes til Årsmøde i Folk & Sikkerhed Midt- og Vestjylland.

Årsmøde

Folk & Sikkerhed Midt- og Vestjylland, afholder Årsmøde i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10 7490 Aulum, torsdag den 30-03-2017 kl. 19.30.

Efter Årsmødet vil oberst Jens Sund giver en aktuel og spændende orientering om det danske Forsvar.

 

Tilmelding til Årsmødet er ikke nødvendigt.

Vi glæder os til at se jer alle sammen!


Dagsorden til Årsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Fremlæggelse af handleplan

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af formand

7. Eventuelt


Med venlig hilsen

Leo Berwald

Formand, Folk & Sikkerhed Midt- og Vestjylland