Igen i år er Folk & Sikkerhed repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm. Vi har planlagt to meget spændende dialogmøder. Kom endelig forbi og vær med i debatten. Sidste år var vores dialogmøder en meget stor succes med masser af diskussioner mellem borgere og paneldeltagerne – vi glæder od til at gentage succesen!

I Folk & Sikkerhed er vi glade for at forsvars- og sikkerhedspolitik i stigende grad sættes på dagsordenen på Folkemødet. Sidste år var der et urimeligt lavt antal debatmøder omhandlende forsvars- og sikkerhedspolitik. Læs mere HER om og få et større overblik over nogle af de forskellige forsvars- og sikkerhedspolitiske debatmøder på Folkemødet 2017.

 

  1. Fredag den 16.juni kl. 10.40-11.40 – DFS teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-25.

Overskrift: HVORDAN SKAL VI FÅ INDDRAGET 60.000 UNGE BORGERE I STYRKELSEN AF VORT  ROBUSTE SAMFUND?

Tema: Folk & Sikkerhed er dybt bekymret over, hvor få unge i en årgang på 65.000, der kommer i kontakt med Forsvaret eller Beredskabet eller for den sag skyld i sikkerhedspolitik. Kun 4.500 aftjener værnepligt. Folk & Sikkerheds repræsentative analyser viser, at langt flere gerne vil gøre en aktiv, frivillig indsats for det robuste samfund. Folketingets Forsvarsudvalg har bedt Folk & Sikkerhed om en plan til, hvorledes samfundet får fat i de mange unge. Da analyser viser, at under 4% af befolkningen interesserer sig for sikkerhedspolitik, ligger der her en uanet stor ressource, som Folk & Sikkerhed gerne vil have involveret.

Paneldeltagere: Peter Juel Jensen, (V), Nikolaj Barslund Villumsen (EL) og Generalmajor Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet.

Ordstyrer: Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed.

 

  1. Dialogmøde. Fredag den 16. juni kl. 13.30 – 14.30 i DFS teltet på Cirkuspladsen, C-25.

Overskrift: HVAD SIGER BEFOLKNING OG POLITIKERE TIL ET FORSVAR I UBALANCE?

Tema: Hvordan stiller befolkningen sig til et styrket Forsvar og et større forsvarsbudget? Folk & Sikkerhed har udarbejdet en Alternativ Forsvarsrapport, hvor vi skitserer udfordringerne og løsningsmodellerne. Hvordan stiller politikere og borgere sig til NATO´s 2% krav, Arktisk, Cyberwar, Fake News og en styrkelse af dansk Forsvar, før politikerne senere på året starter dialogen om et nyt Forsvarsforlig fra 2018.

Paneldeltagere: Oberst Lennie Fredskov Hansen, Henrik Dam Kristensen (S), Carl Løwe Ilsøe (Bornholmerlisten) og Torben Toftgaard Engen, militæranalytiker ved CMS.

Ordstyrer: Peter Michael Andersen, formand i Folk & Sikkerhed.