Folk & Sikkerhed mener: Kommentar til Hærchefens indlæg om konsekvenser for NATO-missioner

Folk & Sikkerhed mener: Kommentar til Hærchefens indlæg om konsekvenser for NATO-missioner

DR’s hjemmeside advarer Hærchef Michael Lollesgaard i et indlæg mod stort arbejdspres, der risikerer at få konsekvenser for kommende Nato-missioner.

Folk & Sikkerhed har i den forbindelse følgende kommentar:

Forsvaret, og måske særligt Hæren, er så tyndt bemandet, at ekstraordinære opgaver, som man sætter Hæren til at løse, går ud over:

(1) Arbejdsmiljøet,

(2) Fastholdelse af soldaterne,

(3) Ordentlig uddannelse af enhederne,

(4) Øvelsesvirksomhed – og nu også –

(5) Mulig deltagelse i internationale operationer, som vi ellers har forpligtet os til overfor vores NATO-partnere.

Hertil kommer et urimeligt slid på de tjenstgørendes familier – nu også med inddragelse af sommerferier for foreløbig 900 familier.

 

Situationen i Hæren er udtryk for to primære forhold:

(1) Hæren er blevet pålagt for mange opgaver i forhold til deres bemanding og,

(2) Hærens bemanding er så tynd, at ekstraordinære opgaver, der strækker sig over tid, har relativt alvorlige konsekvenser.

Tiden er inde til at indse, at en hær uden det tilstrækkelige antal soldater til at løse pålagte opgaver, ikke er en sammenhængende og velfungerende hær – og ender med at blive slidt op.
Og tiden er også inde til at indse, at alle de samfundsmæssige opgaver – grænsekontrol, bevogtning, Covid-19-beredskab – ikke er – og aldrig bliver – Hærens kerneopgave.

Hærens kontinuerlige løsning af sådanne opgaver risikerer – på sigt: i alvorlig grad – at gå ud over Hærens mulighed for at løse sine kerneopgaver.

Muligvis man skulle gentænke bemandingen af Hæren? Flere værnepligtige? Længere værnepligt? Yderligere anvendelse af reservister? Opstilling af reserveenheder? M.v.

Primært for at skabe den fornødne bemandingsmæssige robusthed, som enhver hær er helt afhængig af.

LÆS INDLÆGGET HER.

Følg debatten på Folk & Sikkerheds Facebook side.

Forsidefoto: Forsvarskommandoen.

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *