Folk & Sikkerhed har et stærkt program til årets Folkemøde

Folk & Sikkerhed har et stærkt program til årets Folkemøde

Igen i år er Folk & Sikkerhed med til Folkemødet! Denne gang har vi hele tre debatmøder og et hacking event – se uddybende information om de enkelte events nederst i opslaget.

Det er lykkedes os i år at få vores helt egen journalist med – derfor kan du glæde dig til at læse meget mere om vores aktiviteter på Folkemødet.

Af paneldeltagere i år kan nævnes Generalløjtnant Michael Lollesgaard, Danmarks Militære Repræsentant i NATO, Rikke Friis Mikkelsen, uddannelseschef i Børns Vilkår, MF Søren Espersen (DF), formand for Udenrigspolitisk Nævn, Generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet, m. fl.

Debatmøder

Fredag den 15. juni kl. 10.40 – 11.40 / NATO’s betydning for Danmark / Lokation: DFS-teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-21.

Fredag den 15. juni kl. 11.50 – 12.50 / Cybersikkerhed og unge / Lokation: DFS-teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-21.

Fredag den 15. juni kl. 14.50 – 15.50 / Kvinder i Kamp / Lokation: DFS-teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-21.

Hacking event

Fredag den 15. juni kl. 14.00 – 16.00 / Mød en White Hat hacker / Lokation: “Folk & Sikkerheds Huset”, Nørregade 10 i Allinge (afholdes udenfor).

Der har været en overvældende interesse for at lave events sammen med os til Folkemødet – vi er meget glade for interessen, og vil derfor gerne takke vores samarbejdspartnere.

Stor tak til

FN

NATO

Børns Vilkår

Hjemmeværnet

Forsvarsakademiet

Policy Group

Udenrigspolitisk Nævn

Forsvarsudvalget

FN-Forbundet

Veterancentret

Dansk Kvinde Samfund

Click Med Ansvar

Dansk Folkeoplysnings Samråd

Den Elektroniske Folkeoplysning

Hackeren og Tricktyven

Foreningen For Kvindelige Veteraner

 

 

Dialogmøder på Folkemødet i Allinge

  1. Fredag den 15.juni kl. 10.40-11.40

DFS-teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-21.

Overskrift:

Hvad betyder NATO for Danmark?

Tema:

Forsvars- og sikkerhedspolitik

Uddybning:

NATO blev skabt som en forsvarspagt og fungerede sådan gennem hele Den Kolde Krig. Efterfølgende justerede NATO sin strategi og har sidenhen været involveret i konflikter og krige uden for NATO-landenes territorier. På nuværende tidspunkt er NATO fortsat primært en forsvarspagt, men er også en offensiv organisation.

Har NATO-landene overhovedet styrkerne til at være både en forsvarspagt og en offensiv organisation – særligt i lyset af udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation imod Øst? Hvorledes vurderer de forskellige NATO-lande de sikkerhedspolitiske trusler? Hvor er Danmark i NATO? Og hvad er i det hele taget status i NATO – med et USA, som har vist stigende utilfredshed med mange NATO-landes forsvarsbudgetter, og Tyrkiet, som synes at tilnærme sig Rusland.

Debatmødet stiller skarpt på NATO’s aktuelle udfordringer med udgangspunkt i den nuværende sikkerhedspolitiske situation.

Paneldeltagere:

Generalløjtnant Michael Lollesgaard, Danmarks Militære Repræsentant i NATO

Jens Ringsmose, Institutschef, Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet,

MF Søren Espersen (DF), formand for Udenrigspolitisk Nævn

Jens Worning, direktør i Policy Group, udlandskommentator Kristeligt Dagblad, tidl. generalkonsul for Udenrigsministeriet i Sankt Petersborg.

Ordstyrer:

Peter M. Andersen, formand Folk & Sikkerhed

 

  1. Dialogmøde. Fredag den 15. juni kl. 11.50 – 12.50.

DFS teltet på Cirkuspladsen, C-21.

Overskrift:

Cybersikkerhed: De digitale trusler for unge.

Tema:

Cybersikkerhed og unge

Uddybning:

Er du ung, forældre, lærer eller bare interesseret i digital sikkerhed for børn og unge, så kom med til et spændende dialogmøde om cybersikkerhed, hvor du kan høre mere om cyberindsatsen i Danmark og i FN.

Vores måde at skabe relationer på mellem mennesker er i høj grad baseret på tillid. Den tillidskultur er kommet under pres i takt med, at vores hverdag bliver stadig mere digitaliseret.

Cybersikkerhed er på alles læber. De risici, vi møder på internettet, vokser, og det sætter vores menneskerettigheder på spil, som f.eks. retten til et privatliv.

Det stiller større krav til hele samfundet; skoler, foreninger, myndigheder og internationale organisationer sætter i stigende grad fokus på de udfordringer, som børn og unge oplever i den digitale verden.

Nu stiller vi spørgsmålene:

– Hvornår blev sikkerhed ikke kun et fysisk begreb, men derimod i stigende grad også et digitalt begreb?

– Hvilke udfordringer stiller det den enkelte i en stigende digitaliseret verden?

– Hvordan skal forældrene og skolerne håndtere truslerne?

Paneldeltagere:

Line Drewes, bestyrelsesmedlem i FN-Forbundet

Allan Bo Jensen, computer forensic analyst i FN, direktør i Click Med Ansvar

MF Peter Juel Jensen, medlem af forsvarsudvalget og forsvarsordfører for Venstre

Rikke Friis Mikkelsen, uddannelseschef i Børns Vilkår

Ordstyrer:

Navn tilgår.

Opbygningen af dialogmødet:

Kl. 11.50: velkomst og kort oplæg til debatten v. moderator

Kl. 11.55: gennemgang af et konkret projekt om læring af cybersikkerhed i skoler – ”Click Med Ansvar” v. Allan Bo Jensen.

Kl. 12.05: paneldebat med Q/A

Kl. 12.45: Afslutning v. moderator

 

  1. Dialogmøde. Fredag den 15. juni kl. 14.50 – 15.50 i DFS teltet på Cirkuspladsen, C-21.

Overskrift:

Kvinder i Kamp

Tema:

Kvindelige veteraner

Uddybning:

“Paneldebat om kvinder i Forsvaret – kom og hør om nutidens udfordringer for kvinder i Forsvaret.”

Paneldebat hvor repræsentanter fra Forsvaret samt foreningerne Kvindelige Veteraner og Folk & Sikkerhed om nutidens kvinder i Forsvaret.

I 1992 kunne man sige at kvinderne i Forsvaret havde vundet det første slag i kampen for at få de samme muligheder i Forsvaret som mænd. I 2003 viste en undersøgelse dog, at kvinder skal kæmpe yderligere en kamp; kampen mod kønskrænkende adfærd.

Det er nu 15 år siden. Så hvad med i dag? Kæmper nutidens kvinder i Forsvaret stadig en kvindekamp?

For hvordan er forholdene for kvinder i Forsvaret i dag? Er Forsvaret lykkeligt uvidende om kønskrænkende adfærd inden for egne rækker – eller er problemet løst?

Paneldebatten har til formål at nuancere området og skabe nye perspektiver i debatten om kvinder i kamp – både før, under og efter udsendelse. Der vil således være fokus på uddannelse, ledelse og fastholdelse af kvinder i Forsvaret.”

Paneldeltagere:

Generalmajor Jens Garly, chef for Hjemmeværnet

Oberst Susanne Lund, chef for Veterancentret

Lotte Jæger, Institut for Militærhistorie og Krigsteori, Forsvarsakademiet

Repræsentant fra Foreningen for Kvindelige Veteraner

Moderator:

Ann-Christina Salquist, bestyrelsesmedlem i Folk & Sikkerhed

 

Hvis du har nogle spørgsmål til vores program kontakt da venligst Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder, på telefon 5120 79 40 eller mail asm@folkogsikkerhed.dk.

 

VI SER FREM TIL EN GOD DEBAT!

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *