Flagdagen 2019 – 10 års jubilæum

Flagdagen 2019 – 10 års jubilæum

Flagdagen 2019

I år kan vi fejre 10-års jubilæet for Flagdagen for Danmarks Udsendte.

Siden 2009 har Folk & Sikkerhed i samarbejde med mange andre ydet en målrettet indsats for at udbrede kendskabet til Flagdagen for Danmarks Udsendte d. 5. september – og langt de fleste af landets kommuner har været med til at sætte fokus på Danmarks mange udsendte siden 1948.

I 2018 var der Flagdagsarrangementer i 96 ud af landets 98 kommuner, og Færøerne og Grønland var med for første gang.

 

Fælles om at fejre Flagdagen

Det glæder Folk & Sikkerhed at se, hvordan samarbejdet om fejringen af 5. september vokser mellem landets kommuner og de mange frivillige foreninger. Vi oplever, at kommuner og foreninger går sammen på tværs af kommunegrænser og laver en fælles fejring af Flagdagen. Dette til stor glæde for alle parter, da det både sikrer en større opbakning til arrangementet og understøtter ønsket om at skabe fællesskaber på tværs.

Læs skrivelsen til landets kommuner vedrørende Flagdagen 2019.

 

De brede anerkendelse – mød de udsendte af Danmark

Siden Flagdagen sidste år har Folk og Sikkerhed stået i spidsen for et stort projekt, der har til formål at at udbrede kendskabet til Danmarks mange veteraner og skabe en bredere og mere nuanceret forståelse af Danmarks internationale indsatser rundt om i verden.

Den består af såvel små korte og personlige videofortællinger, workshops, spil og udstilling. Mere end 12 kommuner har allerede haft projektet på besøg – og 1.700 skoleelever fra 7. klasse og op har modtaget undervisning.

Projektet fortsætter efter den 5. september – og vi ser allerede frem til at komme ud til endnu flere kommuner. Du kan læse mere på www.udsendtafdanmark.dk

 

Formidling og fællesskaber – Vi vil gerne dele jeres Flagdagsarrangement

  • Har I programmet klar for 5. september, beder vi jer indsende det til Flagdagen senest den 4. august til mailadressen flagdagen@flagdagen.dk
  • Har I billeder fra sidste år, må I meget gerne sende dem med, da vi arbejder på at opbygge et billedgalleri på www.flagdagen.dk og vil poste dem løbende på Flagdagens facebook.
  • Vi udgiver igen det online Flagdagsmagasin og opfordrer alle til at bidrage med en fortælling eller en kort udtalelse fra f.eks. borgmesteren.

 

Materiale m.m. bedes sendt til flagdagen@flagdagen.dk.

 

Praktik og kontakt

Såfremt jeres kommune har brug for gode råd og kontakter til øvrige foreninger, kommuner og organisationer, som ønsker at bidrage til anerkendelsen af Danmarks udsendte og veteraner, er I altid velkommen til at kontakte Folk & Sikkerheds sekretariat på telefon 33 14 79 00 eller på mailen kontakt@folkogsikkerhed.dk. Eller læse mere på: www.flagdagen.dk/gode-raad-til-arrangoerer/

Vedr. adresseoplysninger på Danmarks tidligere udsendte skal kommunen rette henvendelse jf. nedenstående kontaktpunkter:

Forsvaret: fps@mil.dk

Vi ser frem til et godt samarbejde.

 

Ann-Christina H. Salquist

Kommunikationsansvarlig (friv.) og medlem af bestyrelsen (friv.)

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *