FE-skandalen – Forsvarsministeren i samråd på Christiansborg

FE-skandalen – Forsvarsministeren i samråd på Christiansborg

Onsdag den 23. september havde Folketingets forsvarsudvalg indkaldt forsvarsminister, Trine Bramsen, til et åbent samråd på Christiansborg angående den igangværende FE-sag.

Udvalget spurgte blandt andet ind til, hvad forsvarsministeren – på nuværende tidspunkt – kan oplyse om den nylige rapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og den efterfølgende hjemsendelse af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste samt flere andre medarbejdere.

Ministeren understregede indledningsvist, at hun ikke ønskede at konkretisere eller uddybe de pågældende informationer fra tilsynets rapport, da der i den forbindelse er tale om særligt sensitive informationer.

Hvad angår baggrunden for hjemsendelserne udtrykte forsvarsministeren, at det ikke var et spørgsmål om politisk handlekraft. Hjemsendelserne skal forstås som et led i undersøgelsesarbejdet, så de pågældende medarbejdere, der har haft med sagen at gøre, ikke skal håndtere de spørgsmål, der er blevet rejst af tilsynet. Hun understregede, at de pågældende medarbejdere midlertidigt er fritaget og altså ikke fyret, da der er tale om en løbende proces.

Da udvalget spurgte ind til selve undersøgelsesproceduren, forklarede ministeren, at justitsministeriet pt. er i gang med at foretage en undersøgelse, hvori der arbejdes ud fra fire spor; et medarbejder, et indholdsmæssigt, et undersøgelses samt et anbefalingsspor. Dog ville ministeren ikke komme nærmere ind på de konkrete møder, der har været med kontroludvalget. Hun bemærkede dog, at man i undersøgelsesproceduren kører efter nogle faste spilleregler, der medfører, at man handler hurtigt og klart. Dette har midlertidigt været tilfældet i den pågældende sag, og én af årsagerne til de respektive hjemsendelser.

Under samrådet blev der flere gange spurgt ind til, fra hvornår ministeren havde haft kendskab til sagens omfang. I den forbindelse svarede forsvarsministeren, at forsvarsministeriet og TET har været i dialog med hinanden siden december 2019, men at ministeren først blev bekendt med de konkrete kritikpunkter gennem TETs rapport den 21. august.

Forsvarsministeren pointerede, at hun har fuld respekt og tillid til FE, men ønskede ikke at komme nærmere ind på eventuelle ændringer, hvad angår efterretningstjenestens fremtidige struktur.

Udvalget gjorde det klar over for ministeren, at man ønsker et nyt samråd snarest muligt, lukket såvel som åbent. Hertil forklarede Bramsen, at et lukket samråd ikke vil betyde, at hun som minister vil konkretisere sagen yderligere.

 

Se eller gense samrådet her

 

/Folk & Sikkerhed

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *