Skal forsvarsforbeholdet afskaffes? Vil det styrke dansk forsvar? Eller passer det faktisk politikerne rigtig godt at man “kun” skal fokusere på NATO? Tilhængerne af EU forsvarssamarbejdet slår på at et stærkere EU forsvar vil betyde et stærkere NATO.

Der er ingen tvivl om at EU landene i NATO har behov for at blive stærkere på stort set alle parametre – eksemplet fra Libyen er skræmmende. Her anmodede USA EU landene i NATO om at tage føringen på missionen – det gik som bekendt ikke så godt og USA måtte overtage (bl.a. blev der affyret 200 tomahawk missiler hvor USA endte med at affyre 196 af dem – EU landene stod for de sidste 4).

“25 EU-lande indleder et nyt udvidet forsvarssamarbejde ved straks at gå i gang med 17 konkrete projekter.”

“Landene skal således gå sammen om at udvikle udstyr, der kan stilles til rådighed for EU’s militære operationer.”

“Samtidig lover de regelmæssigt at øge deres forsvarsbudgetter målt i faste priser for at være i stand til at nå de fælles mål.”

“22 af de 28 EU-lande er også medlemmer af Nato.”

Danmark bliver det eneste land, der står uden for samarbejdet, når Storbritannien forlader EU i 2019.

Kilde: Defence Watch