Debatmøde på Vordingborg Kaserne

DANSK FORSVARS FREMTID I EN BRYDNINGSTID

Folk & Sikkerhed Storstrømmen inviterer til debatmøde.

TORSDAG DEN 2. FEBRUAR 2017 kl. 19.30 – 22.00
I AUDITORIET PÅ VORDINGBORG KASERNE
Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg

Invitation til debatmøde 2 FEB 2017

Udgangspunktet for debatten er ”Den Alternative Forsvarsrapport 2016” udarbejdet af Folk & Sikkerhed, som blev præsenteret på en sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg den 25. november 2016.

Program:
Kl. 19.30      Velkomst ved Bjarne Hesselberg
Kl. 19.40      Indlæg om situationen i Forsvaret herunder Forsvarets opgaver ved oberstløjtnant Per Hinrichsen, Vordingborg.
Kl. 20.10      Formanden for Folk & Sikkerhed Peter M. Andersen fremlægger Den Alternative Forsvarsrapport.
Kl. 20.40      Kaffepause (gratis kaffe og vand)
Kl. 20.55      Paneldebat.
Kl. 21.55      Afrunding, afslutning

Paneldeltagere:
MF Marcus Knuth (V) medlem af Forsvarsudvalget
MF Jeppe Jakobsen (DF) medlem af forsvarsudvalget
MF Bjarne Laustsen (S), Kommitteret for Hjemmeværnet og medlem af Forsvarsudvalget
Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed

Mødeledelse/ordstyrer:
Bjarne Hesselberg, koordinator for Folk & Sikkerhed Storstrømmen. Under mødet får alle interesserede mulighed for at debattere det kommende forsvarsforlig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bjarne Hesselberg – mobil 21 45 64 48.

Vi arbejder for et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. En struktur, organisation og økonomi i balance – både på kort, mellemlangt og langt sigt.