Den nye globalisering: Tilbage til stærke nationale beredskaber?

Dato

Covid-19 pandemien har afsløret svaghederne i både det danske og i mange europæiske samfund. Så snart pandemien ramte Europa, viste det sig, at vi er dybt afhængige af Kina. FN´s sundhedsorganisation WHO advarede i 2019 alle medlemslandene om risikoen for en pandemi og bad landene om at forberede sig. Hvor var Danmarks beredskabslagre? Det viste sig hurtigt, at Danmark slet ikke havde forsyninger af værnemidler til at beskytte sundhedspersonale og udsatte grupper.

 

Har vi glemt den kolde krig?

Man kan sige meget dårligt om den kolde krig. Og heldigvis er den periode nu historie. Men én ting lærte vi. Et robust samfund kræver beredskabsplaner, reaktionsevne, redundans og lagre. Det kræver kort sagt krisebevidsthed overalt i samfundet. Det havde Danmark under den kolde krig. Det var en helt naturlig del af samfundsberedskabet. Men det er åbenbart glemt nu.

Kriser kommer oftest uden varsel og kan lamme et velfungerende samfund. I en krisesituation kan det ikke nytte noget, at samfundsvigtigt udstyr bliver produceret på den anden side af jorden og først skal anskaffes, når krisen har ramt os. Hvis vi ikke kan få det leveret, står vi “med håret i postkassen”.

 

Ren økonomitænkning har undergravet det robuste samfund

I alt for mange år har ren økonomisk tænkning styret næsten al offentlig planlægning. Hvis varer kan produceres få øre billigere i Kina, køber vi dem der og så lukker den nationale produktion. Og lagre af kritisk udstyr hører åbenbart fortiden til – selv opbevaringskapaciteter er blevet afskaffet under den stramme økonomiske tænkning. Det gør Danmark meget sårbar i krisetider. Nu mangler sundhedssektoren beskyttelsesudstyr. Det bliver produceret i Kina og bestilt. Men pludselig er der verdensomspændende konkurrence om at anskaffe mundbind og andre beskyttelsesmidler. Hvor er lagrene? Hvor er forsyningssikkerheden? Hvorfor er der ikke produktionsaftaler med danske leverandører? Just-in-time principperne spiller fallit i en krisesituation.

 

En krise kræver en robust personelstruktur

Økonomitænkningen har også ramt personelstrukturen i beredskabsmæssige sammenhænge. Øget bureaukratisering og manglende beslutningsmandat til de lavere ledelsesniveauer er ”gift” for et stærkt beredskab. Når krisen pludselig rammer, skal der være personel som straks kan gå i gang med at iværksætte forberedte kriseplaner uden at skulle afvente centrale beslutninger. Et robust samfund skal kunne reagere øjeblikkeligt på en krise. Det kræver også en personelreserve som kan indkaldes med kort varsel.

 

Beredskab er livsvigtigt

Danmark er simpelthen nødt til at tage beredskabsplanlægning langt mere seriøst. Der bør fremover være nationale lagre og produktionsaftaler med danske virksomheder således, at vi kan forsyne os selv i kritiske situationer. Og hvad med nordisk samarbejde? Er der ikke mulighed for at lave aftaler med de andre nordiske lande om produktion og leverancer af kritisk udstyr? Præcis som der er samarbejde på forsvarsområdet og indenfor beredskabet. Finland ser ud til at have forstået vigtigheden af et stærkt samfundsberedskab. De har store lagre af vigtigt sundhedsudstyr.

 

Corona-krisen er et “wake-up call”

Corona-krisen har udstillet det moderne globale samfunds sårbarheder. Det bør vi lære af. Krisebevidsthed og beredskabsplanlægning er livsvigtigt for et samfund som det danske. Reaktionsevne, redundans og lagre er helt afgørende for et robust samfund. Det er på høje tid at tage samfundsberedskab langt mere seriøst.

Statsministeren udtalte på et pressemøde, at Covid-19 pandemien er en type krise, som vi kan forvente, at blive udsat for igen.

Dette understreger netop behovet for et stærkt og samtænkt beredskab på tværs af kritiske sektorer. Og et stærkt beredskab kan kun opbygges, når der ikke er krise. Derfor er det vigtigt, at Danmark prioriterer investeringer i et stærkt beredskab. Så kan det danske samfund være helt anderledes forberedt, når den næste krise rammer os. Danmarks tryghed og velfærd hviler på et stærkt beredskab.

 

Folk & Sikkerhed arbejder for et robust samfund med et stærkt beredskab.

 

Skrevet af Hans Peter Michaelsen, forsvarsanalytiker, og Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder.

Foto: Beredskabsstyrelsen, fra vejledningen “Helhedsorienteret beredskabsplanlægning”.

Relaterede
artikler