Dansk forsvar i ubalance – Sikkerhed er forudsætning for vores velfærd

  • Er robustheden andet end en snubletråd?
  • Er opgaver og kapaciteter justeret i takt med truslens udvikling?
  • Er vi villige til at betale “forsikringen” til NATO bidraget?
  • Kan kapaciteter/tjenestesteder i Nordjylland fremtidssikres?
  • Bliver debatten forud for nyt forlig åben eller – igen – lukket?

Folk og Sikkerhed Nordjylland inviterer til debat- og dialogmøde forud for kommende forsvarsforlig

Tirsdag 27. juni kl. 19.00 på Aalborg kaserner, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby

Udgangspunktet for mødet er Folk og Sikkerheds “Alternative Forsvarsrapport 2016”, som blev præsenteret på  den sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 25. november 2016.

Program:

Kl. 19.00

Velkomst ved Karl Erik Nielsen, tidl. brigadegeneral –  Nordjysk bestyrelsesmedlem ved Folk & Sikkerhed.

Kl. 19.10

Risici i nærområdet og dansk forsvar – status og problemområder ved lektor, Ph.D. Jeppe Plenge Trautner, Forsvarsakademiet.

Kl. 19.35

Den Alternative Forsvarsrapport – primært udfordringer og  anbefalinger ved Advokat (H), Oberstløjtnant – R  Peter M. Andersen, Formand Folk & Sikkerhed.

Kl. 20.00

Den politiske holdning forud for opstarten:

MF Søren Gade (V), MF Bjarne Laustsen (S) og MF Bent Bøgsted (DF).

Kl. 20.45

Kaffepause (gratis kaffe, kage, vand).

Kl. 21.00

Paneldebat med spørgsmål fra salen.

– Indlægsholdere

– Nordjyske militære chefer fra alle  tre værn og hjemmeværnet rede til at besvare spørgsmål/kommentere.

Ordstyrer:  Stilles af TV2 Nord.

Kl. 22.00

Afrunding og afslutning.

 

Tilmelding

Send venligst en mail til kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 20. juni kl. 12.00.