Folk & Sikkerhed Storstrømmen inviterer til debatmøde i forbindelse med Folkemødet på Møn – kom også gerne forbi vores stand i løbet af dagen til en snak om den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation samt det kommende forsvarsforlig.

Folk og Sikkerheds debatmøde foregår på scenen “Blandede Boljser” på Møns Folkemøde lørdag den 26. august kl. 1345-1445.

Adressen er Fanefjordgade 145, 4792 Askeby.

Program

1345 – 1350

Introduktion af panelet som er:

 • Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral (pensioneret) fhv. seniorforsker ved Forsvarsakademiet.
 • Marcus Knuth, Folketingsmedlem for Venstre, medlem af Forsvarsudvalget,  fhv. reserveofficer og diplomat.
 • Peter Michael Andersen, Formand for Folk og Sikkerhed, advokat og oberstløjtnant af reserven.
 • Christian Høj, major fra Hæren, Hovedsagsbehandler i Værnsfælles Forsvarskommando på NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum.

samt moderator Per L.  Hinrichsen, oberstløjtnant (pensioneret) fhv. Styrkemålsplanlægger i NATO og designeret i tre år ved MNC NE i perioden 2000-2003.

 

1350 – 1355

Kort oplæg fra moderator til debatten, omhandlende en beskrivelse af Ruslands aggressive aktiviteter siden 2014 i nærområdet og NATOs modforanstaltninger samt dansk forsvars indsats i rammen af NATO.

 

1355-1405 (Debat 1)

 • Kan NATO afskrække Rusland fra dets aktiviteter i Østersøen og Baltikum? Herunder hvad bidrager Danmark med?

 

1405- 1415 (Debat 2)

 • Er dansk forsvar rustet til at påtage sig en øget rolle rolle i Østersøen og Baltikum og hvad gør vi ved Bornholm?

 

1415 – 1425 (Debat 3)

 • Hvad er farligst – Militær styrke eller svaghed?
 • Hvor stærk er NATO? Politisk og militært?
 • Hvad skal vi bruge dansk forsvar til?
  • Globalt udsendeligt redskab?
  • Regional stabilisering?
  • Landets multi-tool redskab?
  • Borgernes tryghed?

 

1425 – 1440

Spørgsmål til panelet fra publikum samt yderligere debat.

 

1440 – 1445

Afslutning ved moderators foranstaltning.

 

Med venlig hilsen

Per L. Hinrichsen

Bestyrelsesmedlem i Folk og Sikkerhed, Afdeling Storstrømmen