Folk & Sikkerhed Sønderjylland inviterer til debatmøde den 20. april

DANSK FORSVARS FREMTID I EN BRYDNINGSTID

Hvad bliver fremtiden i Tyrkiet, Rusland, USA og i Europa?

Og hvordan forbereder vi os på at sikre vores fred og frihed i fremtiden?

Folk & Sikkerhed Sønderjylland inviterer til debatmøde

Torsdag den 20. april 2017, kl. 19.00 på Scandic Hotel, Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg.

 

Udgangspunktet for debatten er Folk & Sikkerheds ”Alternative Forsvarsrapport 2016”, som blev præsenteret på vores sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 25. november 2016.

Program:

Kl. 19.00      Velkomst ved Erling Lundsgaard, Folk & Sikkerhed Sønderjylland

Kl. 19.10      Advokat (H), Oberstløjtnant-R Peter M. Andersen og formand Folk & Sikkerhed fremlægger Den Alternative Forsvarsrapport.

Kl. 19.30      Oberst (pens) Jens Friis Autzen, Flyvevåbnet.

Kl. 19.50      Oberst Bjarne Højgaard Jensen, Chef Jyske Dragonregiment.

Kl. 20.10      Oberst Flemming Agerskov, Chef Lokalregion Nord/Vest, Hjemmeværnet

Kl. 20.30      Lektor, Ph.D Jeppe Plenge Trautner, Forsvarsakademiet.

Kl. 20.50      Kaffepause (gratis kaffe og vand)

Kl. 21.00      Paneldebat ved spørgsmål fra salen.

Kl. 21.50      Afrunding, afslutning

 

Paneldeltagere:

Lektor, Ph.d., Jeppe Plenge Trautner, Forsvarsakademiet

Oberst (pens.) Jens Friis Autzen, Flyvevåbnet

Oberst Bjarne Højgaard Jensen, Chef Jyske Dragonregiment

Oberst Flemming Agerskov, Chef Lokalregion Nord/Vest, Hjemmeværnet

Advokat (H), Oberstløjtnant-R,Peter M. Andersen, Formand Folk & Sikkerhed

 

Mødeledelse/ordstyrer:

Under mødet får alle interesserede mulighed for at debattere det kommende forsvarsforlig.

 

Vi arbejder for et relevant, robust og fremtidssikret dansk forsvar med klare opgaver, rammer og mål. En struktur, organisation og økonomi i balance – både på kort, mellemlangt og langt sigt.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Folk & Sikkerhed, Sønderjylland

Formand Erling Lundsgaard Ludvig Holbergs vej 7, 6400 Sønderborg

Tlf.: 40307488 – mail.: erling.lundsgaard@stofanet.dk