Bliv klog på dansk forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik

Bliv medlem


Vi har flere forskellige medlemsmuligheder og vi håber, at mindst én af dem passer til dig.

Du får:

 • Den nyeste viden om forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik
 • Indflydelse på forsvars- og sikkerhedspolitiske emner
 • Invitationer til arrangementer, konferencer og debatmøder
 • Analyse, briefs og podcasts med aktuelle forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske temaer
 • Elektronisk nyhedsbrev

Læs om vores tre medlemstyper herunder og vælg det der passer bedst til dig.

 

Medlemstyper

Ved et privat medlemskab af Folk & Sikkerhed støtter du vores arbejde for at styrke Forsvaret. Vores arbejde tager udgangspunkt i konceptet “Det robuste samfund”, som går ud på at styrke de store samfundsinstitutioner Politiet, Beredskabet, Forsvaret og den private sektor inden for kritisk infrastruktur.

Det koster kun 200 kroner om året at være medlem.

TRYK HER FOR – PRIVAT – MEDLEMSKAB

Støt Folk & Sikkerhed og vær med til at sætte Forsvaret og Beredskabet på den politiske dagsorden.

Et stigende antal virksomheder ønsker at tegne et medlemskab af Folk & Sikkerhed. Den sikkerhedspolitiske udvikling har skabt global usikkerhed og det har i forskellig grad indvirkning på danske virksomheder.

Kontingenttyper:
“Bronze” medlemskab

1.000 kroner om året: For virksomheder med mindre end 10 ansatte.

“Sølv” medlemskab

2.500 kroner om året: For virksomheder med 10-100 ansatte.

“Guld” medlemskab

5.000 kroner om året: For virksomheder med over 100 ansatte.

TRYK HER FOR – VIRKSOMHED – MEDLEMSKAB

Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe national som international sikkerhed og tryghed. Et stabilt og roligt marked er gunstigt for vækst og udvikling. Bliv medlem af Folk & Sikkerhed og støt vores arbejde for en stabil sikkerhedspolitisk verden.

Ønsker din forening en stærkere og moderne forsvars- og sikkerhedspolitisk stemme? Så bliv medlem af Folk & Sikkerhed.

Vidste du, at alle soldaterforeninger i Danmark har givet Folk & Sikkerhed mandat til at styrke forsvarspolitikken på deres vegne?

KONTINGENTSTYPER:
“Gult” medlemskab

750 kroner om året: For foreninger med under 1.000 medlemmer.

“Orange” medlemskab

1.500 kroner om året: For foreninger med 1.000 – 4.999 medlemmer.

“Grønt” medlemskab

3.000 kroner om året: For foreninger med 5.000 – 9.999 medlemmer.

“Hvidt” medlemskab

4.500 kroner om året: For foreninger med 10.000 medlemmer eller derover.

TRYK HER FOR – FORENINGS – MEDLEMSKAB

Medlemsfordele

Vi tilbyder dig:

 1. En forening som dagligt arbejder for, at du og din familie kan leve i fred og sikkerhed.
 2. Den nyeste faglige viden inden for forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik.
 3. Et stærkt netværk blandt mange forskellige interessenter.
 4. Direkte indflydelse i den politiske debat.
 5. Deltagelse til konferencer, debatmøder og andre spændende events.
 6. En stemme for et stærkere Forsvar, Beredskab og Politi.
 7. Mød meningsdannere, fagfolk, politikere, erhvervsfolk og mange andre.
 8. Et unikt fællesskab i Danmark.

I dag er usikkerhed og uforudsigelighed nøgleordene for den sikkerhedspolitiske situation. Den drastiske og hastige ændring af den sikkerhedspolitiske situation og virkelighed, også i Danmarks nærområde, kan både på kort, mellemlang og lang sigt og med stigende intensitet få væsentlig indflydelse for Danmark og Danmarks sikkerhed.

Ændringen af den sikkerhedspolitiske situation og virkelighed fordrer en lige så drastisk og hastig tilpasning af Danmarks forsvarspolitik. Desværre er fred og sikkerhed i dag ikke en givet ting, og alle lande, der omkranser Danmark, har allerede taget skridt til en væsentlig styrkelse af deres investeringer i fred og sikkerhed.

Ikke siden afslutningen af Den Kolde Krig har der været så stor risiko for direkte og indirekte trusler mod Danmark og dets NATO-allierede, som der er i dag. Truslerne er mangeartede og meget forskellige. Fælles for truslerne er, at de er meget komplekse.

Derfor er der behov for, at man i Danmark tager den sikkerhedspolitiske situation mere alvorligt i den brede del af befolkningen, og at vi øger investeringerne i diplomati og sikkerhedsforebyggende strukturer og systemer.

Vi arbejder for

Vi er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), som er en paraplyorganisation for folkeoplysende foreninger, og gennem vores aktiviteter med DFS har vi meget erfaring med at samarbejde med andre foreninger.

Vi ønsker at udvikle og bevare et trygt, sikkert og robust samfund.

Derfor har vi fokus på fire søljer i vores samfund, som vi mener, er afgørende for det robuste samfund:

1) Forsvaret
2) Beredskabet
3) Politiet
4) Den civile sektor (kritisk infrastruktur)

Derudover arbejder vi også målrettet for at styrke samfundets cybersikkerhed. Vi er blandt andet tilhængere af et stærkere privat/offentligt samarbejde inden for cybersikkerhed, og vi er medvirkende til, at der i marts 2019 blev oprettet et cybersikkerhedsråd under Digitaliseringsstyrelsen.