Bliv medlem

Medlemskaber

medlemenkelt

Privat

Ved et privat medlemskab af Folk & Sikkerhed støtter du vores arbejde for at styrke Forsvaret. Vores arbejde tager udgangspunkt i konceptet “Det robuste samfund”, som går ud på at styrke de store samfundsinstitutioner Politiet, Beredskabet, Forsvaret og den private sektor inden for kritisk infrastruktur.

Støt Folk & Sikkerhed og vær med til at sætte Forsvaret på den politiske dagsorden.

LÆS MERE
medlemsvirksomhed

Virksomhed

Et stigende antal virksomheder ønsker at tegne et medlemskab af Folk & Sikkerhed. Den sikkerhedspolitiske udvikling har skabt global usikkerhed og det har i forskellig grad indvirkning på danske virksomheder.

Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe national som international sikkerhed og tryghed. Et stabilt og roligt marked er gunstigt for vækst og udvikling. Bliv medlem af Folk & Sikkerhed og støt vores arbejde for en stabil sikkerhedspolitisk verden.

LÆS MERE
medlemsforening

Forening

Ønsker din forening en stærkere og moderne forsvars- og sikkerhedspolitisk stemme? Så bliv medlem af Folk & Sikkerhed.

Vi er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), som er en paraplyorganisation for folkeoplysende foreninger, og gennem vores aktiviteter med DFS har vi meget erfaring med at samarbejde med andre foreninger.

LÆS MERE
Sammen kan vi gøre en forskel

Støt vores mærkesager

Folk & Sikkerheds arbejde tager udgangspunkt i det overordnede koncept ``Det Robuste Samfund``.

Vi ønsker at udvikle og bevare et trygt, sikkert og robust samfund.

Derfor har vi fokus på fire søljer i vores samfund, som vi mener, er afgørende for det robuste samfund:

1) Forsvaret
2) Beredskabet
3) Politiet
4) Den civile sektor (kritisk infrastruktur)

Derudover arbejder vi også målrettet for at styrke samfundets cybersikkerhed. Vi er blandt andet tilhængere af et stærkere privat/offentligt samarbejde inden for cybersikkerhed, og vi er medvirkende til, at der i marts 2019 blev oprettet et cybersikkerhedsråd under Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om hvad vi arbejder for på de specifikke områder inden for Forsvaret, Beredskabet, Politiet og den civile sektor på linket nedenfor.

logoet
Canva - Family Walking on Path
Vi tilbyder dig

Medlemsfordele

- En forening som dagligt arbejder for, at du og din familie kan leve i fred og sikkerhed.

- Den nyeste faglige viden inden for forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik.

- Et stærkt netværk blandt mange forskellige interessenter.

- Direkte indflydelse i den politiske debat.

- Deltagelse til konferencer, debatmøder og andre spændende events.

- En stemme for et stærkere Forsvar, Beredskab og Politi.

- Mød meningsdannere, fagfolk, politikere, erhvervsfolk og mange andre.

- Et unikt fællesskab i Danmark.

- Støtte arbejdet for et trygt og sikkert samfund

Danmark i det 21. århundrede

Den sikkerhedspolitiske virkelighed

Det overordnede formål med Danmarks forsvarspolitik er at fremme fred og sikkerhed, jf. Forsvarsloven.

I dag er usikkerhed og uforudsigelighed nøgleordene for den sikkerhedspolitiske situation. Den drastiske og hastige ændring af den sikkerhedspolitiske situation og virkelighed, også i Danmarks nærområde, kan både på kort, mellemlang og lang sigt og med stigende intensitet få væsentlig indflydelse for Danmark og Danmarks sikkerhed.

Ændringen af den sikkerhedspolitiske situation og virkelighed fordrer en lige så drastisk og hastig tilpasning af Danmarks forsvarspolitik. Desværre er fred og sikkerhed i dag ikke en givet ting, og alle lande, der omkranser Danmark, har allerede taget skridt til en væsentlig styrkelse af deres investeringer i fred og sikkerhed.

Ikke siden afslutningen af Den Kolde Krig har der været så stor risiko for direkte og indirekte trusler mod Danmark og dets NATO-allierede, som der er i dag. Truslerne er mangeartede og meget forskellige. Fælles for truslerne er, at de er meget komplekse.

Derfor er der behov for, at man i Danmark tager den sikkerhedspolitiske situation mere alvorligt i den brede del af befolkningen, og at vi øger investeringerne i diplomati og sikkerhedsforebyggende strukturer og systemer.

les-anderson-203926-