Bliv medlem

Medlemskaber

medlemenkelt

Privat

Ved et privat medlemskab af Folk & Sikkerhed støtter du vores arbejde for at styrke Forsvaret. Vores arbejde tager udgangspunkt i konceptet “Det robuste samfund”, som går ud på at styrke de store samfundsinstitutioner Politiet, Beredskabet, Forsvaret og den private sektor inden for kritisk infrastruktur.

Støt Folk & Sikkerhed og vær med til at sætte Forsvaret på den politiske dagsorden.

LÆS MERE
medlemsvirksomhed

Virksomhed

Et stigende antal virksomheder ønsker at tegne et medlemskab af Folk & Sikkerhed. Den sikkerhedspolitiske udvikling har skabt global usikkerhed og det har i forskellig grad indvirkning på danske virksomheder.

Folk & Sikkerhed arbejder for at skabe national som international sikkerhed og tryghed. Et stabilt og roligt marked er gunstigt for vækst og udvikling. Bliv medlem af Folk & Sikkerhed og støt vores arbejde for en stabil sikkerhedspolitisk verden.

LÆS MERE
medlemsforening

Forening

Ønsker din forening en stærkere og moderne forsvars- og sikkerhedspolitisk stemme? Så bliv medlem af Folk & Sikkerhed.

Vi er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), som er en paraplyorganisation for folkeoplysende foreninger, og gennem vores aktiviteter med DFS har vi meget erfaring med at samarbejde med andre foreninger.

LÆS MERE
Sammen kan vi gøre en forskel

Støt vores mærkesager

Folk & Sikkerheds arbejde tager udgangspunkt i det overordnede koncept ``Det Robuste Samfund``.

Vi ønsker at udvikle og bevare et trygt, sikkert og robust samfund.

Derfor har vi fokus på fire søljer i vores samfund, som vi mener, er afgørende for det robuste samfund. Det drejer sig om Forsvaret, Beredskabet, Politiet og den civile sektor (kritisk infrastruktur).

Derudover arbejder vi også målrettet for at styrke samfundets cybersikkerhed. Vi er blandt andet tilhængere af et stærkere privat/offentligt samarbejde inden for cybersikkerhed, og vi er medvirkende til, at der i marts 2019 blev oprettet et cybersikkerhedsråd under Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om hvad vi arbejder for på de specifikke områder inden for Forsvaret, Beredskabet, Politiet og den civile sektor på linket nedenfor.

logoet
les-anderson-203926-
Vi tilbyder dig

Medlemsfordele

- Den nyeste faglige viden inden for forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik

- Et stærkt netværk

- Indflydelse i den politiske debat

- Deltagelse til konferencer, debatmøder og andre spændende events

- En direkte støtte i arbejdet for et stærkere Forsvar, Beredskab og Politi

- Mød meningsdannere, fagfolk, politikere, erhvervsfolk og mange andre

- Et unikt fællesskab i Danmark

- Støtte arbejdet for et trygt og sikkert samfund

Det 21. århundrede

Den sikkerhedspolitiske virkelighed

Verden har forandret sig. Europas fredsidealer fra 1990'erne udeblev i det omfang, som alle håbede og troede. xxxxx
les-anderson-203926-unsplash
Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image