“Her er ingen stjerner på skuldrene” – Frivillig i Folk & Sikkerhed

“Her er ingen stjerner på skuldrene” – Frivillig i Folk & Sikkerhed
“JEG ER VANT TIL, AT DEM MED FLEST STJERNER PÅ SKULDRENE HAR RET. MEN SÅDAN ER DET IKKE HER”. 

Folk & Sikkerhed samler medlemmer fra hele landet omkring en fælles interesse for forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik. For Christian Overholt har det frivillige arbejde i foreningen givet indsigt i det politiske arbejdsrum og mulighed for indflydelse.

Folk & Sikkerhed er en paraplyorganisation for 36 organisationer med et fælles mål om at styrke den folkelige debat om forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitik. Det er der nemlig behov for, fortæller Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder for foreningen: “Det er emner, som berører danskerne meget direkte, f.eks. i form af cybersikkerhed og terrorsikring, men alligevel behandles de primært i et lukket politisk rum. Et folkeligt engagement vil styrke debatten på området og give de politiske beslutninger større legitimitet”, fastslår han.

Her er ingen stjerner på skuldrene

En af Folk & Sikkerheds kerneaktiviteter er den årlige sikkerhedskonference på Christiansborg, som samler politikere, embedsmænd, fagfolk og borgere fra 23 forskellige nationer om aktuelle sikkerhedspolitiske temaer. Konferencen kræver en aktiv indsats fra foreningens frivillige. En af dem, som får sikkerhedskonferencen på skinner, er Christian Overholt, der har en fortid i forsvaret og som nu læser til katastrofe- og risikomanager.

“Jeg har fået mange vigtige erfaringer gennem mit frivillige arbejde. Jeg har været soldat i seks år, og det er nyt for mig at arbejde i en flad struktur, hvor alle kommer til orde og kan byde ind med ideer”, fortæller Christian Overholt.

“Jeg har været vant til, at dem med flest stjerner på skuldrene automatisk har ret, men sådan er det ikke her. Og det har været sundt at opleve”.

Christian Overholt har nogle forslag til næste års konference og ved, at dem vil bestyrelsen tage alvorligt. For det er engagementet og de gode ideer, der har højeste rang.

Ind i maskinrummet

Opgaverne i forbindelse med konferencen har givet Christian Overholt et kig ind i det politiske maskinrum:

“Det har været spændende at få konkret indblik i det politiske arbejde, og det har øget min interesse for politik”, fortæller han.

For Adam Sonnich Meinertz er det vigtigt at pointere, at foreningen er et forum for politiske diskussioner, og ikke en lukket klub, hvor alle er enige: “Man kan sagtens melde sig ind som “pascifist”. Vi skal ikke være enige, men tale sammen og gerne rykke hinanden lidt undervejs”.

Har du lyst til at blive frivillig i Folk & Sikkerhed og være en del af teamet, så kontakt sekretariatet på telefon 51 20 79 40 eller mailen kontakt@folkogsikkerhed.dk. Foreningen har stærke lokale netværk over store dele af Danmark og i København har vi også en spændende ungdomsafdeling.

 

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *