Arktis – anbefalinger til erhvervslivet

Arktis – anbefalinger til erhvervslivet

Arktis er et højaktuelt sikkerhedspolitisk område. Regeringen ønsker at styrke erhvervslivet i Arktis, og dermed stiller det krav til en større forståelse af de sikkerhedspolitiske aspekter i Arktis for erhvervslivet.

I dag offentliggøres en ny rapport om virksomhedsfinansiering i Arktis. Rapporten kommer med en række konkrete anbefalinger til, hvordan de arktiske lande og institutioner kan fremme innovation, entreprenørskab og virksomhedsfinansiering i Arktis.

Udenrigsminister Anders Samuelsen siger:

”Der er en stigende interesse for Arktis, og det er en mærkesag for Kongeriget at fremme en bæredygtig økonomisk udvikling til gavn for indbyggerne i Arktis. Det omfatter bl.a. bedre rammebetingelser for virksomheder. Bedre og mere effektiv finansiering af virksomheder og entreprenører i Arktis vil kunne hjælpe arktiske virksomheder til at blive mere integreret i det globale marked, skabe økonomisk udvikling og udnytte regionens unikke potentiale.”

Udenrigsministeriet har bestilt den eksterne konsulentrapport med en kortlægning af eksisterende nationale og internationale finansieringsfaciliteter for opstart, mikro-, små og mellemstore virksomheder i Arktis. Samtidig kommer rapporten med en række konkrete anbefalinger til at forbedre innovation, entreprenørskab og investeringsklima i Arktis, i form af både nye initiativer og bedre anvendelse af eksisterende finansieringsmuligheder. Kortlægningen og anbefalingerne skal støtte det fremadrettede arbejde med bæredygtig økonomisk udvikling i først og fremmest Arktisk Råd og Arktisk Økonomisk Råd.

Rapporten bidrager til Kongerigets Arktiske Strategi 2011-2020, der søger at fremme bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis. Rapporten blev iværksat som led i Regeringens Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi 2017-2018, men er samtidig i tråd med initiativerne i den nye Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2019-2020 om økonomisk udvikling og unge entreprenører i Arktis.

Kontakt gerne sekretariatet i Folk & Sikkerhed for information om de sikkerhedspolitiske forhold i Arktis.

Mail: kontakt@folkogsikkerhed.dk

Telefon: 33 14 79 00

Resumé af rapporten kan hentes her.

Læs hele rapporten her.

Kilde: Udenrigsministeriet.

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *