Anerkendelse til alle udsendte – Brev til Udenrigsministeriet

Anerkendelse til alle udsendte – Brev til Udenrigsministeriet

Flagdagen nærmer sig, og i den forbindelse sætter vi løbende fokus på de mænd og kvinder, som har været udsendt på vegne af Danmark. Det gælder blandt andet arrangementer, folkeoplysning og kontakt til foreningen og kommuner.

Et af Folk & Sikkerheds medlemmer, Lars H. Madsen, har i mange år forsøgt at få Udenrigsministeriet til at vise anerkendelse på samme vilkår, som eksempelvis Forsvarets ansatte. Lars H. Madsen har tidligere været udsendt under Forsvarsministeriet, men har de seneste år skiftet uniformen ud og er i dag tilknyttet Udenrigsministeriet for hvem han har været udsendt under til mange steder i verden, herunder Afghanistan.

Lars H. Madsen arbejder som chef og rådgiver både for Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Lars har været udsendt i næsten 6 år for Udenrigsministeriet, men er for nuværende udsendt som major og rådgiver for Hjemmeværnskommandoen i NATO Resolute Support, Afghanistan.

Nedenunder kan du læse endnu et af Lars H. Madsens forsøg på at få Udenrigsministeriet til at anerkende sine udsendte medarbejdere på samme vilkår som Forsvarets ansatte.

Folk & Sikkerhed støtter ens vilkår for alle, som har været udsendt på vegne af Danmark.

“Kære Udenrigsminister,

I mange år har jeg arbejdet for anerkendelse af vores internationalt udsendte medarbejdere, dette både i Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og naturligvis også for Udenrigsministeriets udsendte. Ikke at dette har været en komplet succes, men trods alt fik vi anerkendt Forsvarets udsendte fra 1948-2009 med Veteranmedaljen i 2016 og senere i 2019 fik vi Justitsministeriet med og deres udsendte anekendes nu på lige fod med Forsvaret og beredskabets udsendte.

Dette er kommet på plads med skrivelser fra 2009 og frem til 2016 til Udenrigspolitisk udvalg, Forsvarsministeren, Folketing og ombudsmanden. Parallelt med dette, har jeg arbejdet med de politiske partier om at skabe flertal for Veteranforlig, bedre støtte til veteraner og udsendte – samt naturligvis den behørige danske anerkendelse der bør følge dette arbejde.

Da der åbenbart er en vis modstand i Udenrigsministeriet mod denne anerkendelse, da man dels har svært ved at opstille parametrene for hvem der skal anerkendes og måske også fordi der iblandt Ambassadørerne, Konsuler og i ledelsen generelt, er en frygt for at dette udvander den anerkendelse de modtager.

Jeg har haft skrevet til Udenrigsministeriet siden 2013 og har ikke umiddelbart i sinde at stoppe med dette, selvom mine skriverier måske ikke helt bliver taget så seriøst som jeg gerne så, vil jeg derfor prøve en anden tilgang.

For alle virksomheder er det en udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, det er en kontinuerlig konkurrence at få de unge om bord, at tiltrække nok til vores stillinger og dermed indflydelse i EU samt i det internationale generelt.

En synlig anerkendelse af den indsats der foregår ude i verdenen ville kunne være en del af en ny og mere anerkendende tilgang i forhold til rekrutteringen.

Da Udenrigsministeriet fejre 250 år Jubilæum i December 2020 og samtidig fejre FSB 25 års jubilæum, kunne dette jo være en glimrende lejlighed til at give Udenrigsministeriet yderligere pressedækning, da man som International rådgiver på menneskerettigheder, ligestilling og demokrati, naturligvis ikke vil stille sine medarbejdere og udsendte ringere end de andre ministerier.

En perfekt begivenhed, med tilpas pressebevågenhed og en festdag, hvor man netop kunne bringe Udenrigsministeriet, den samlede indsats og dets medarbejdere i fokus og promovere hele den udenrigs – og sikkerhedspolitiske indsats og fremadrettet strategi.

Som det sikkert er blevet Dem bevidst, er dette en hjertesag for mig og derfor tilbyder jeg også at arbejde frivilligt og gratis i en 3 måneders periode, for at være behjælpelig med at indsamle de nødvendige persondata vedrørende udsendte medarbejdere, eller med at udarbejde den bekendtgørelse der skal bære anerkendelsen.

Man kan selvfølgelig også vælge at følge resten af Danmarks fejring, og have anerkendelsen af medarbejderne klar til Flagdagen 09 September 2020.

Uanset hvilken dato man vælger, er der en del grundlæggende arbejde der skal på plads og det stiller jeg mig gerne til rådighed for. Ligeledes har jeg opbakning fra Folk & Sikkerhed samt Danmarks Internationale Veteraner og Politiets blå baretter som yderligere frivillig ressource til at støtte dem i dette arbejde.

Med venlig hilsen

Lars H. Madsen”

1 Kommentar

  • Bøggild Gammelgaard Lohse Posted 28/05/2019 12:38

    Som tidligere udsendt for Danmark, gennem Forsvaret, er det mig ubegribeligt, at der stadig er personer i dette land, der ikke får den anerkendelse, som de har fortjent, for det arbejde de har udført for Danmark i udlandet. For mig er der ikke forskel om man har været udsendt som uniformeret eller ej. Alle der har været udsendt af det officielle Danmark, skal have den samme anerkendelse for dette. Lars H. Madsen, har gjort et stort stykke arbejde for denne sag, og jeg synes, at vi Veteraner, der har fået vores anerkendelse for indsatsen, skal støtte op om hans kamp for de ansatte i Udenrigsministeriet, der endnu ikke er anerkendt som udsendt for Danmark. Lad os som Veteraner italesætte denne sag, når og hvor det er aktuelt, så vi fællesskab kan få denne ulighed ændret.

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *