Flagdagen

TAK til alle de mennesker som har været udsendt på vegne af Danmark

Flagdagen

Flagdagen bliver afholdt hvert år den 5. september og er den officielle flagdag for Danmarks udsendte.

Formålet med Flagdagen er at vise taknemmelighed til alle de personer, der er eller har været udsendt på en mission på vegne af den danske stat. Det omfatter personer fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet og Sundhedsvæsenet.

Flagdagen er samtidig en unik mulighed for at sætte fokus på centrale og aktuelle forhold i veteransagen samt styrke kommunernes kontakt til og viden om deres veteraner.

Flagdagen blev for første gang højtideligholdt i 2009. Folk & Sikkerhed har siden 2011 arbejdet for at udbrede kendskabet om Flagdagen på et nationalt plan. I 2019 var der således hele 97 kommuner, der afholdt et arrangement den 5. september.

Flagdagen har også betydning for Rigsfællesskabet. 2018 var første år, hvor Færøerne og Grønland afholdt et arrangement den 5. september. Der findes veteraner i hele Rigsfællesskabet, og derfor er det meget glædeligt, at Flagdagen i dag afholdes på Færøerne, Grønland og Danmark.

Projektet Udsendt af Danmark sætter fokus på de danske udsendte og har i samarbejde med Folk & Sikkerhed indsamlet mere end 200 personlige fortællinger, som du kan læse mere om på hjemmesiden www.udsendtafdanmark.dk.

Flagdagen giver Danmark anledning til at udtrykke anerkendelse og respekt for den fremragende indsats, som vores udsendte yder i verdens konfliktområder.

Flagdagsmagasinet udgives hvert år af Folk & Sikkerhed. Find magasinet og læs meget mere om Flagdagen på den officielle hjemmeside www.flagdagen.dk. Her kan du også finde oplysningerne om alle arrangementer i hele Danmark den 5. september.

Tak til Veterancentret for deres store arbejde for vores veteraner. Læs mere om de danske veteraner på Veterancentrets hjemmeside.

Tak til alle de mange pårørende, foreninger og enkeltpersoner, som hver dag arbejder målrettet for at forbedre forholdene for de syge veteraner, og for at oplyse og på anden vis støtte raske veteraner.

Folk & Sikkerhed er officiel samarbejdspartner om Flagdagen med Forsvarsministeriet.

Flagdagenkvardrat
flagdagenuad