ÅRSMØDE 2019 – Husk at tilmelde dig

ÅRSMØDE 2019 – Husk at tilmelde dig

Folk & Sikkerheds Årsmøde afholdes torsdag den 11. april kl. 10.00-14.30 på Ryes Kaserne, auditorium Øst, i Fredericia, Treldevej 110.

Inden den formelle del af Årsmødet, vil vi i år sætte fokus på ”soldaten” i det danske forsvar samt gennemgå foreningens nye grafiske udtryk.

Foredrag og debat

Soldaten er kernen i Forsvaret, og det er formålet med denne del af programmet at stille skarpt på den moderne soldat, herunder udfordringer, udviklingen og fremtiden for soldaten samt diskutere hvordan den nye sikkerhedspolitiske situation stiller af krav til den moderne soldat.

Det gør vi med to spændende oplæg med en efterfølgende debat. Der vil være oplæg af Kurt Bratner, næstformand i HKKF og oberstløjtnant Steen Flügge, chef for Center for Reservestyrken (CFR).

Nyt grafisk udtryk

Derudover vil vi gennemgå foreningens nye grafiske design. Foreningen har i 2018 og 2019 arbejdet på at skabe et stærkere grafisk udtryk af foreningen, som har en større gennemslagskraft i samfundet og som i større grad egner sig til at fortælle foreningens historie og visioner. Dette initiativ sker parallelt med den positive udvikling og store succes, som foreningen har oplevet de seneste par år.

Tilmelding

Send tilmelding til Årsmødet til følgende mail: kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 2. april.

Ved tilmelding til Årsmødet bedes man oplyse: Fulde navn samt fødselsdato.

Disse oplysninger videregives til vagten på Ryes Kaserne, således man kan komme ind på kasernen. Ved ankomst til vagten får man udleveret et gæstekort, som skal afleveres tilbage til vagten eller til en repræsentant fra Folk & Sikkerhed.

Dokumenter

Til Årsmødet vil man i år kun få udleveret programmet for hele dagen samt dagsordenen for selve Årsmødet.

Alle øvrige dokumenter, herunder regnskab 2018, bestyrelsens beretning, m.m., sendes den 3. april via mail til de tilmeldtes mailadresser.

Alle dokumenter til Årsmødet vil blive gennemgået på storskærm.

—————————————————————————————————————————-

PROGRAM

09.30 – 10.00: Ankomst

10.00 – 10.05: Velkomst v. formand Peter M. Andersen, advokat (H), oberstløjtnant (R).

10.05 – 10.25: Oplæg v. Kurt Brantner, næstformand i HKKF.

10.25 – 10.45: Oplæg v. Oberstløjtnant Steen Flügge, chef for CFR.

10.45 – 11.15: Paneldebat med oplægsholderne.

11.15 – 11.30: Pause

11.30 – 12.00: Præsentation af foreningens nye grafiske design v. Ann-Christina Salquist, bestyrelsesmedlem og Peter M. Andersen, formand.

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.30: Årsmøde (kun for medlemmer af Folk & Sikkerhed). Dagsorden jf. vedtægterne.

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Folk & Sikkerhed

 

 

Tilføj kommentar

Din email adresse vil ikke blive vist på siden. De krævede felter er markeret med *