NYHEDSBREV MAJ

---

 

Damarks største forsvars-, beredskabs-

og sikkerhedspolitiske organisation

---

Debatmøde i Nordjylland med deltagelse af bl.a. Søren Gade (V)

Dansk forsvar i ubalance – Sikkerhed er forudsætning for vores velfærd

• Er robustheden andet end en snubletråd?

• Er opgaver og kapaciteter justeret i takt med truslens udvikling?

• Er vi villige til at betale “forsikringen” til NATO bidraget?

• Kan kapaciteter/tjenestesteder i Nordjylland fremtidssikres?

• Bliver debatten forud for nyt forlig åben eller – igen – lukket?

Folk og Sikkerhed Nordjylland inviterer til debat- og dialogmøde forud for kommende forsvarsforlig

Tirsdag 27. juni kl. 19.00 på Aalborg kaserner, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby.

Udgangspunktet for mødet er Folk og Sikkerheds “Den Alternative Forsvarsrapport”, som blev præsenteret på  den sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg den 25. november 2016.

Program:

Kl. 19.00 Velkomst ved Karl Erik Nielsen, tidl. brigadegeneral –  nordjysk bestyrelsesmedlem ved Folk & Sikkerhed.

Kl. 19.10 Risici i nærområdet og dansk forsvar – status og problemområder ved lektor, Ph.D. Jeppe Plenge Trautner, Forsvarsakademiet.

Kl. 19.35 Den Alternative Forsvarsrapport – primært udfordringer og  anbefalinger ved Advokat (H), Oberstløjtnant – R  Peter M. Andersen, Formand Folk & Sikkerhed.

Kl. 20.00 Den politiske holdning forud for opstarten: MF Søren Gade (V), MF Bjarne Laustsen (S) og MF Bent Bøgsted (DF).

Kl. 20.45 Kaffepause (gratis kaffe, kage, vand).

Kl. 21.00 Paneldebat med spørgsmål fra salen. Indlægsholderne og de nordjyske militærchefer fra alle tre værn og Hjemmeværnet er rede til at besvare spørgsmål/kommentere.

Ordstyrer: Stilles af TV2 Nord.

Kl. 22.00 Afrunding og afslutning.

Tilmelding

Send venligst en mail til kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Tilmeldingsfrist tirsdag den 20. juni kl. 12.00.

Læs om debatmødet i Sydsjælland - Netværk Storstrømmen

Læs om debatmødet i Sønderborg - Netværk Sønderjylland

Læs om debatmødet på Bornholm - Netværk Bornholm

Læs Den Alternative Forsvarsrapport

---

Ny bog: Hvad er krig og fred i dag?

Er freden forbi? Ja. Fordi den fred som de internationale institutioner med FN i spidsen har sikret siden Anden Verdenskrig er slut. Ja. Fordi robotter og droner gør det lettere at føre krig. Et mere dystert svar på spørgsmålet er nej, freden er ikke forbi. Der har nemlig ikke været fred siden Anden Verdenskrig – på trods af vores insisteren på, at FN-pagten afskaffede krig. At vi kan svare både ja og nej på spørgsmålet er et udtryk for, at vi mangler en mere realistisk forståelse af vor tids krige og de midler, vi har til at opnå sikkerhed uden at tabe vores frihed.

Det er analysen fra professor Mikkel Vedby Rasmussen, der er en af landets mest benyttede eksperter, når medier og politikere skal finde ud af, hvad krig, konflikt og militær strategi går ud på. I Hvad er krig og fred i dag? afdækker han krigens nye former og argumenterer for, at alternativet til vores frygt ikke er politiske løfter om mere tryghed. Men mere realisme.

Mikkel Vedby Rasmussen (f. 1973) er institutleder og professor i statskundskab på KU. Han er tidligere leder af udviklingssekretariatet i Forsvarsministeriet og oprettede Center for Militære Studier, som er en internationalt anerkendt tænketank på forsvarsområdet. Han er forfatter til et utal af artikler og bøger om krig og fred, bl.a. The West, Civil Society and the Construction of Peace (2003), The Risk Society at War (2007), Den gode krig (2011) og The Military’s Business (2015).

Hør podcast med Mikkel Vedby Rasmussen på Radio 24syv – Europas tid rinder ud, sikkerhedspolitisk wake-up-call til DK og østrigsk burkaforbud.

Bogen koster 49,95 kroner – den kan købes her.

---

Folkemøde 2017

Igen i år er Folk & Sikkerhed repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm. Vi har planlagt to meget spændende dialogmøder. Kom endelig forbi og vær med i debatten. Sidste år var vores dialogmøder en meget stor succes med masser af diskussioner mellem borgere og paneldeltagerne - vi glæder od til at gentage succesen!

I Folk & Sikkerhed er vi glade for at forsvars- og sikkerhedspolitik i stigende grad sættes på dagsordenen på Folkemødet. Sidste år var der et urimeligt lavt antal debatmøder omhandlende forsvars- og sikkerhedspolitik. Læs mere HER om og få et større overblik over nogle af de forskellige forsvars- og sikkerhedspolitiske debatmøder på Folkemødet 2017.

1. Fredag den 16.juni kl. 10.40-11.40 - DFS teltet på Cirkuspladsen i Allinge C-25.

Overskrift: HVORDAN SKAL VI FÅ INDDRAGET 60.000 UNGE BORGERE I STYRKELSEN AF VORT  ROBUSTE SAMFUND?

Tema: Folk & Sikkerhed er dybt bekymret over, hvor få unge i en årgang på 65.000, der kommer i kontakt med Forsvaret eller Beredskabet eller for den sag skyld i sikkerhedspolitik. Kun 4.500 aftjener værnepligt. Folk & Sikkerheds repræsentative analyser viser, at langt flere gerne vil gøre en aktiv, frivillig indsats for det robuste samfund. Folketingets Forsvarsudvalg har bedt Folk & Sikkerhed om en plan til, hvorledes samfundet får fat i de mange unge. Da analyser viser, at under 4% af befolkningen interesserer sig for sikkerhedspolitik, ligger der her en uanet stor ressource, som Folk & Sikkerhed gerne vil have involveret.

Paneldeltagere: Peter Juel Jensen, (V), Nikolaj Barslund Villumsen (EL) og Generalmajor Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet.

Ordstyrer: Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed.

2. Dialogmøde. Fredag den 16. juni kl. 13.30 – 14.30 i DFS teltet på Cirkuspladsen, C-25.

Overskrift: HVAD SIGER BEFOLKNING OG POLITIKERE TIL ET FORSVAR I UBALANCE?

Tema: Hvordan stiller befolkningen sig til et styrket Forsvar og et større forsvarsbudget? Folk & Sikkerhed har udarbejdet en Alternativ Forsvarsrapport, hvor vi skitserer udfordringerne og løsningsmodellerne. Hvordan stiller politikere og borgere sig til NATO´s 2% krav, Arktisk, Cyberwar, Fake News og en styrkelse af dansk Forsvar, før politikerne senere på året starter dialogen om et nyt Forsvarsforlig fra 2018.

Paneldeltagere: Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) - tentativ, Henrik Dam Kristensen (S) og Torben Toftgaard Engen, militæranalytiker ved CMS.

Ordstyrer: Peter Michael Andersen, formand i Folk & Sikkerhed.

---

4. maj: Flotte taler og respektfuld mindehøjtidelighed

Af Kurt Terkelsen, formand Frederikssund Marineforening

Vores arrangement, til minde om de faldne søfolk og frihedskæmpere, viser at der stadig er grund til at markere 4. maj 1945, da vi bliv frie igen efter fem års tysk besættelse. Vi opnåede nye højder i deltagerantallet, målt på de forgående år, som vidnede om, at frederikssunderne stadig har interesse for – og respekt for historien.

Arrangementet afvikledes igen i år sammen med Frederikssund kirke, Frederikssund Marineforening, Gardeforeningen, Gardehusarforeningen, Danmarks Veteraner, Flyvevåbnets soldaterforening, Kystartilleriforeningen og De danske forsvarsbrødre.

Læs resten af beretningen og se billeder her.

---

Engage festivalen forløb med stor succes


Den 27. maj på Refshaleøen blev ENGAGE afviklet for fulde gardiner! Over 6.000 mennesker mødte op, og Folk & Sikkerhed var med helt inde i maskinrummet af arrangementet. Vores frivillige var med til alt fra at planlægge festivalen, bygge festivalpladsen op, selve afviklingen og rydde op på festivalpladsen den 28. maj. Tusind tak til alle jer som har støttet op om projektet!

Et arrangement af denne format er med til at fortælle veteransagen på en helt ny og anderledes måde. Vores frivillige havde mange gode samtaler med borgere fra hele landet, og som på den måde fik forklaret veteransagen under nye og mere uformelle rammer.

Engage er Danmarks største veteranfestival - alt overskud går til velgørenhed - og allerede nu er man igang med at finde ud af om det også er muligt at afholde en festival i Jylland til næste år.

I Folk & Sikkerhed glæder vi os meget til at feste med i 2018.

Uddrag af H.K.H. Prins Joachims tale til Engage festivalen 2017:

”I det samfund, som omgiver os uden for Refshaleøen – der skylder vi veteranerne den håndsrækning, den omfavnelse og den forståelse for, at de ikke er særlinge, men at de er os selv. Sagt med et gammelt citat fra en protestsang: I kan ikke slå os ihjel, vi er en del af jer selv. Det er lige netop det, som Engage handler om. Vi er her sammen om at opleve noget og at forstå hinanden. Det er fantastisk flot set af Jeppe (initiativtager til Engage, red.). Han var på en mission. Ikke en gang i det grønne slørede. Han var udsendt af nogle af dem, som vi andre mobbede dengang. Men han opleve de samme rædsler, som kan holde små børn og mødre vågne om natten. Og med årene har han set, hvordan det gik ham selv og de andre, som ikke havde den samme sti at træde på. Det mod og engagement, som du har vist ved at stable det her på benene, og som vi nu fejrer – det er lige dele din smukke tanke, som det er vores andres pligt at vise dem anerkendelse. Det er vores dna. Vi har valgt at være en del af den store verden. Nogle siger, at vi vil blande os. Andre siger, at vi gør vores pligt. Uanset hvordan vi anskuer det er det unge mennesker af kød og blod. Og når de kommer hjem, skal de helt hjem. De skal ind i vores samfund og ikke differentieres. De skal mærke, at den verden de vender hjem til er lige så god som den verden, de tog af sted fra.”

Læs mere om ENGAGE

---

Udvalgte nyheder med direkte links

---
---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 31.05.17