NYHEDSBREV APRIL

---

 

Damarks største forsvars-, beredskabs-

og sikkerhedspolitiske organisation

---

Debatmøderne er i fuld gang over hele landet - stor opbakning!

Af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder

Forsvars- og sikkerhedspolitik har i alt for lang tid ligget i dvale. Det har ikke været noget, som vi i samfundet har talt om - vi taler velfærd. Og velfærd er vigtigt(!), men ikke på bekostning af noget som væsentligt som sikkerhed. For hvad er velfærd uden sikkerhed?
Desværre har vi som samfund ikke følt behov for at tale om forsvars- og sikkerhedspolitik, fordi vi (glædeligt) har haft "fredstid" i en historisk usædvanlig lang periode.
Hvis vi som samfund vælger ikke at italesætte de centrale forsvars- og sikkerhedspolitiske emner i tilstrækkelig grad, så er det som at sætte kikkerten for det blinde øje. Hvis man mener, at vi ikke kan/skal tale forsvar- og sikkerhedspolitik, fordi "velfærd er vigtigere", så vælger man et argument, som skrider imod enhver sund fornuft: Verden er foranderlig, og dermed også den sikkerhedspolitiske virkelighed, og det er lige præcis her, at det postmoderne fredsparadigme bliver udfordret - "vi KAN ikke forestille os en verden med krig, vi VIL ikke forestille os en verden med krig, og DERFOR eksisterer krig ikke - fortid, nutid og fremtid".

Folk & Sikkerhed mener, at vi skal sørge for at have et samfund, hvor vi igen TØR tale om forsvars- og sikkerhedspolitik ud fra et realistisk verdensbillede.

Det kræver, at vi, som borgere, står sammen og får sat sikkerhedspolitik tilbage på den politiske dagsorden. En spørgeundersøgelse fra 2016 viste, at kun 4 procent af den danske befolkning interesserer sig for sikkerhedspolitik. Har vi levet i fredstid i så lang tid, at vi har glemt at frihed og sikkerhed ikke er gratis, og kræver handling for at kunne bevares?

For at skabe synlighed blandt befolkningen om forsvars- og sikkerhedspolitik afholder Folk & Sikkerhed debatmøder over hele landet - indtil videre er der blevet afholdt debatmøder i Sydsjælland, Sønderjylland og på Bornholm. Flere er på vej! Det er Folk & Sikkerheds lokale netværk, som i den grad har taget opgaven på sig. De frivillige har ydet en kæmpe indsats. Det er en lang sej kamp at skabe den fornødne folkelige interesse, men Folk & Sikkerhed og alle de gode frivillige fortsætter ufortrødent.

Læs om debatmødet i Sydsjælland - Netværk Storstrømmen

Læs om debatmødet i Sønderborg - Netværk Sønderjylland

Læs om debatmødet på Bornholm - Netværk Bornholm

Læs Den Alternative Forsvarsrapport

---

Folk & Sikkerhed Magasin udkommet

I april måned udkom Folk & Sikkerhed Magasin Nr. 1 APRIL 2017. Det er Folk & Sikkerheds Kommunikationsdirektør Claus Arboe-Rasmussen, som igen har lavet et flot magasin.

I magasinet kan du læse et spændende interview med Generalmajor Finn Winkler, chef for Hjemmeværnet.

I interviewet påpeger Finn Winkler blandt andet: "Hvis Hjemmeværnet ikke i næste forlig får tilført tilstrækkelige midler til relevant materiel og drift af dette, så kan vi ikke opretholde de kapaciteter vi har i dag. I de sidste 10-15 år har Hjemmeværnet understøttet Beredskabet, Politi etc., når samfundets ressourcer ikke har slået til. Tænk bare på vinterberedskab, ulykker, stormflod, grænsebevogtning mv. Specielt de sidste års massive og stadig stigende støtte til politiet - i 2016 mere end 125.000 timer - er vigtige at fremhæve."

Husk også at læse om Folk & Sikkerheds store arbejde med Ungt Medborgerskab. Forsvarsudvalget havde tidligere på året inviteret Johnny G. Larsen og Claus Arboe-Rasmussen fra Folk & Sikkerhed til at præsentere projektet for dem. Mødet var meget positivt, og der er store ambitioner for projektet.

---

STYRK DANMARKS SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK

Af Peter Michael Andersen, formand i Folk & Sikkerhed, Oberstløjtnant-R, Advokat (H).

Det kommende Forsvarsforlig fra 2018 og fremefter bliver det vigtigste for Danmark i mange, mange år. Det skal nemlig tage højde for en helt ny sikkerhedspolitisk situation, som er præget af (stor) usikkerhed og (total) uforudsigelighed. Dansk forsvar skal fremadrettet kunne noget helt andet og skal kunne meget mere, end tilfældet har været de sidste mange år. Forsvaret står efter Folk & Sikkerheds opfattelse overfor en meget omfattende omstillingsproces, hvis Forsvaret skal rustes til at løse de forventede nye opgaver.

Derfor er opgaveanalysen – dvs. hvilke opgaver Danmarks forsvar skal løse, forberede sig på at løse og forudse at løse fremadrettet – det helt centrale element i forberedelsen af de kommende forligsforhandlinger. Først når opgaveanalysen er helt tilendebragt, giver det for alvor mening at diskutere dimensionering af Forsvaret og Hjemmeværnet, økonomi m.v. Der er efter vores vurdering dog ikke tvivl om, at der fremadrettet bliver behov for (meget) mere personel og mere – og andet – materiel. I modsat fald får forsvaret ikke den bredde og dybde, som løsning af de fremtidige opgaver utvivlsomt vil forudsætte.

Af ovennævnte årsager har Folk & Sikkerhed udarbejdet den Alternative Forsvarsrapport, som i dette halvår – sammen med Danmarks fremtidige forsvarspolitik – er genstand for dialogmøder over hele landet. Vi forsøger at sætte Danmarks forsvarspolitik på den brede offentlige dagsorden og forsøger at inddrage lokale politikere og meningsdannere m.m.fl. i dette arbejde.

LÆS RESTEN HER

---

Mindehøjtidelighed – Halifax bombefly den 23. april

Traditionen tro var Folk og Sikkerhed Sønderjylland med den 23. april 2017 kl. 10.00, da der blev afholdt mindearrangement for de omkomne besætningsmedlemmer på Halifax Bombefly, der styrtede ned i Lillebælt ved Karlsminde Strand på Als.

Læs mere om bjærgningen af bombeflyene.

Efterfølgende var der kaffe og lagkage (Danmarks bedste brødtort), samt et godt foredrag og bombeflyene, deres ruter og besætninger m.m. ved Leif Larsen.

Se billeder fra dagen her

---

Fra øvelse til udstationering - Baltikum

"Regeringen anmoder Folketinget om opbakning til, at Danmark fra årsskiftet bidrager med 200 soldater til Natos fremskudte bataljon på cirka 1.000 soldater i Estland. Bataljonen skal anføres af Storbritannien, og de danske soldater skal i første omgang udstationeres i et år med en eventuel mulighed for senere forlængelse."

"Truslerne fra bl.a. Rusland betyder ifølge regeringen, at Danmark må opruste forsvarsbudgettet kraftigt, når der senere på året skal forhandles om et nyt femårigt forsvarsforlig."

"Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) rettede i marts i Jyllands-Posten en usædvanlig hård kritik mod Ruslands præsident, Vladimir Putin, som med gentagne krænkelser af Nato-landenes territorium, opstilling af missiler ved Østersøen og en milliardoprustning af russisk militær er med til at true danskernes sikkerhed."

Kilde: Jyllands-Posten

---

Køb billet til Danmarks største veteranfestival - og støt vores udsendte!


Den 27. maj på Refshaleøen afholdes ENGAGE, som er Danmarks største veteranfestival - alt overskud går til velgørenhed.

For kun 349 kroner får du hele seks koncerter og en alt ny og spændende oplevelse!

Følgende bands spiller på ENGAGE:

Sort Sol - Magtens Korridorer - DÚNÈ - Mads Langer - KrebsFlach - Fallulah.

Med et veterankort betaler du kun halv pris - Børn under 12 år kommer gratis ind - Studerende får to drinksbilletter (husk studiekort).

MELD DIG SOM FRIVILLIG - KONTAKT FRIVILLIG@ENGAGEFESTIVAL.DK

Læs mere om ENGAGE

---

Udvalgte nyheder med direkte links

---
---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 28.04.17