NYHEDSBREV FEBRUAR

---

 

Damarks største forsvars-, beredskabs-

og sikkerhedspolitiske organisation

---

Knæk kurven og øge forsvarsbudgettet

Af Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed

Det gode budskab kom fra USA, da forsvarsminister James Mattis kontant understregede, at USA fortsat fuldt støtter NATO, men at Europa inden årets udgang skal fremlægge en plan for, hvorledes det enkelte medlemsland vil løfte forsvarsbudgettet til 2 % af BNP inden 2024.

Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation, Folk & Sikkerhed, er enig. Vi kan ikke vente længere og derfor går vi nu i gang med en holdnings- og dialogkampagne for at få danskernes opbakning. Det skrev vi også i vor Alternative Forsvarsrapport, der udkom i november sidste år.

ET SUBSTANTIELT LØFT

Folk & Sikkerhed er også enig, når vor forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen ved NATO´s forsvarsministermødet i Bruxelles understreger, at Danmark ved det kommende forsvarsforlig fra 2018 vil sikre et substantielt løft til forsvaret ved at tilføre flere penge. Historisk brugte Danmark allerede i slutningen af 1980èrne over to % af BNP på forsvaret.

Den 5. september 2014 – for mindre end to år siden – underskrev Helle Thorning-Schmidt (S) som Danmarks daværende statsminister og på vegne den daværende regering og dermed Danmark et slutdokument under NATO Topmødet i Wales. Siden er den sikkerhedspolitiske situation kun blevet værre.

Teksten kan ikke gradbøjes eller fortolkes. Teksten er helt klar. Et NATO-slutdokument er ikke en juridisk bindende aftale, men en hensigtserklæring. Danmark, EU og NATO står overfor en helt ny og – potentielt – ganske alvorlig sikkerhedspolitisk situation, som ingen p.t. kan forudse udfaldet af. Det har Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og England – alle de lande, der omkranser Danmark – allerede indset og har ageret på ved forøgelse af deres forsvarsbudgetter. Danmark har ikke ageret – endnu.

Det forventer Folk & Sikkerhed sker nu.

---

Ny viceforsvarschef udpeget – rokade i Forsvarets ledelse

En række generaler går på pension i de kommende månederne, hvilket betyder, at Forsvarsministeriet har klargjort en større rokade i Forsvarets øverste ledelse.

Generalmajor Michael A. Lollesgaard tiltræder som Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU den 1. marts 2017 og tillægges grad af generalløjtnant. Michael Lollesgaard er 56 år og kommer fra en stilling som styrkechef i FN’s mission i Mali.

Kontreadmiral Frank Trojahn tiltræder som chef for Udviklings- og Koordinationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando den 1. juni 2017. Frank Trojahn er 53 år og er pt. chef for Marinestaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

Flemming Lentfer udnævnes til generalløjtnant og tiltræder som direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fra den 1. juli 2017. Flemming Lentfer er 52 år og er pt. chef for Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

Jens Garly udnævnes til generalmajor og tiltræder som chef for Hjemmeværnet fra den 1. august 2017. Jens Garly er 54 år og er pt. chef for 2. Brigade under Hærstaben.

Max Arthur Lund Thorsø Nielsen udnævnes til generalløjtnant og tiltræder som viceforsvarschef fra den 1. november 2017. Max Arthur Lund Thorsø Nielsen er 53 år og er pt. chef for Flyverstaben i Værnsfælles Forsvarskommando.

Følgende går på pension:
Kontreadmiral Finn Hansen – Generalløjtnant Niels Henrik Bundsgaard – Generalmajor Finn Winkler – Generalløjtnant Per Ludvigsen.

Stillingen som Danmarks Militære Repræsentant ved NATO og EU er blevet ledig som følge af, at generalløjtnant Per Pugholm Olsen er tiltrådt stillingen som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement.

Kilde: Forsvarsministeriet

---

Danmark og Rusland renoverer kampvogne

Freden i Europa – stiger bekymringen…?

Danmark vil i de kommende år opgradere knap 40 LEOPARD 2A5 til en stykpris på omkring 20 mkr.

I disse år opgraderer Rusland 150 stk. T-72B med ny kanon, elektronik, motor og gearkasse samt aktiv og reaktiv pansring til en pris på omkring 3 mkr. per styk. Også T-80BV opgraderes, forventeligt omkring 550 stk. Prisen er ukendt, men formentlig nogenlunde som T-72.

Samlet set ser det ud til, at Ruslands styrker fremover årligt får tilgang af 150-200 gennemrenoverede og ganske moderne kampvogne til en snitpris på omkring 3 mkr. Dertil kommer de russiske styrkers tilgang af i alt måske 100-150 nyproducerede T-90AM og T-14 Armata årligt. De er dog er mindst lige så dyre som vestlige kampvogne.

Hvorfor har Rusland behov for 200-350 nye kampvogne hvert år og fire kampvogns-produktionslinjer? Ud over løbende udskiftning er formålet nok genopstillingen af den historiske 1. Pansergardearme i Vestrusland, der i løbet af få år vil have 600-800 kampvogne, måske flere.

Efter mange år med strategisk fred og ro sker der noget i Europa.

Skal vi være bekymrede?

Data om Leopard 2:

Leopard 2 kampvognen er Forsvarets største pansrede køretøj. Med sin 120 mm stabiliserede kanon er Leoparden i stand til, ved direkte skydning, at bekæmpe mål på ud til 4000 meters afstand i både dagslys og i mørke. Leopard 2 kampvognene bliver løbende moderniseret i forhold til det aktuelle trusselsbillede.

Antal: 57
Fart: 68 km/t
Bevæbning: 120 mm kanon
Skudvidde: 3,5 km
Vægt: 54 tons
Besætning: 4
Aktionsradius: 520 km

SE VIDEO AF LEOPARD 2

Se flere af Forsvarets køretøjer og materiel

---

Lokalt debatmøde var en kæmpe succes

Debatmøde i Netværk Folk & Sikkerhed Storstrømmen.

KÆRE POLITIKERE: BEHOV FOR FLERE PENGE TIL FORSVARET

Af Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed

-” Verden er blevet endnu mere usikker. Sikkerheds- og forsvarspolitiske eksperter synes at være enig om at de to nøgleord, Usikkerhed og Uforudsigelighed, bedst beskriver den nuværende situation, ” sagde formand for Folk & Sikkerhed, advokat (H), OL-R Peter M. Andersen i sit indspark på et meget velbesøgt debatmøde på Vordingborg Kaserne d. 2. februar om Forsvarsforlig og Folk & Sikkerheds Alternative Forsvarsrapport. 93 lokale var mødt op.

Usikkerheden og trusselsbilledet blev forstærket af oberstløjtnant Per Hinrichsen, Vordingborg, der har været udsendt fire gange og haft 39 års tjeneste i Forsvaret, senest som chef for nu nedlagte DANILOG.

ØSTERSØEN OG TRUSSELSBILLEDET

-” Østersøen er blevet et spændingsområde i gen samtidig med ISIL er blevet presset i Syrien. 6000 potentielle terrorister søger mod Europa og Danmark, ”sagde Per Hinrichsen og gennemgik de danske militære kapaciteter holdt op mod de tilsvarende i landene omkring Østersøen. Oberstløjtnanten gav et skræmmende nutidsbillede af de russiske provokationer i området herunder den russiske enklave Kaliningrad og de baltiske lande. Russerne kan, hvis de vil besætte hovedstæderne Riga, Vilnius, Tallinn, Warszawa og Bukarest inden for 36 timer uden, at NATO kan nå at gennemføre et slagkraftigt modangreb.

Han understregede, at dansk Forsvar mangler en masse materiel, har problemer med personaleflugt og han ønsker sig et stærkere Hjemmeværn. Derfor var der et klart signal til de tilstedeværende politikerne. Flere penge, tak.

LÆS RESTEN AF BERETNINGEN FRA LOKALMØDET HER

---

Spændende foredrag med Generalkonsul Henrik Becker-Christensen

Folk & Sikkerheds Netværk Haderslev inviterer herved til et interessant foredrag med titlen Grænser i Europa i 100 år – Erfaringer fra det dansk – tyske grænseland.

Foredraget er af Generalkonsul  Henrik Becker-Christensen og finder sted onsdag den 01. marts kl. 19.30 i Musikhuset Louisevej 7, 6100 Haderslev.

Alle er velkommen, og arrangementet er gratis.

Send tilmelding til Folk & Sikkerheds sekretariat på mailen kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Vi glæder os til at se mange af jer til en hyggelig aften.

Med venlig hilsen

Netværk Haderslev

---

Sønderjylland indkalder til Generalforsamling og foredrag af Kim Kristensen

Folk & Sikkerhed Sønderjylland indkalder hermed til ordinær generalforsamling, fællesspisning og et spændende foredrag med Ceremonimester Kim Kristensen. Læs mere om foredraget under programmet.

Generalforsamling

DATO       

Mandag den 13. marts 2017, kl. 17.00.

 STED        

Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

PROGRAM

Kl. 17.00:  Generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne (Den Røde Box).

Kl. 18.00:  Middag – pris 135,- kr. excl. drikkevarer, i selskab med Ceremonimester, Oberst og Årets Leder 2009 Kim Kristensen. Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 9. marts 2017, kl. 1200. Kontakt Erling Lundsgaard på telefon 40 30 74 88.

Kl. 19.00: Et spændende aktuelt foredrag ved Kongelig Ceremonimester, Oberst og Årets leder 2009 Kim Kristensen. Kim medbringer samtidig sin bog ”Følg mig”, som kan købes på dagen.

 

LOF Syd og Folk & Sikkerhed præsenterer

FØLG MIG – ledelse fra fronten. Et spændende foredrag med Ceremonimester, Oberst og Årets Leder 2009 Kim Kristensen.

Kim Kristensen gør op med de ”forældede” ledelsesformer ”kæft, trit og retning” og sætter i stedet fokus på, hvad vil det sige at være en god leder, en leder der kan få medarbejderne til at yde sit bedste og derved skabe en high performance virksomhed. Bogen “Følg mig” kan blandt andet købes her.

DATO

Mandag d. 13. marts 2017, Kl. 19:00 – 20:30.

STED

Alsion, Sønderborg.

PRIS

Kr. 95,-

Medlemmer af Folk & Sikkerhed har gratis adgang

TILMELDING

Tlf.: 73 42 10 10 eller www.lof-syd.dk.

Alternativt kontakt Folk & Sikkerheds sekretariat på telefon 33 14 79 00 eller mail kontakt@folkogsikkerhed.dk.

 

Med venlig hilsen

Erling Lundsgaard

Formand, Folk & Sikkerhed Sønderjylland

 

 

---

Udvalgte nyheder med direkte links

---
---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 28.02.17