NYHEDSBREV NOVEMBER

---

 

Damarks største forsvars-, beredskabs-

og sikkerhedspolitiske organisation

---

Stor opbakning til Den Sikkerhedspolitiske Konference

Fredag den 25. november bød Folk & Sikkerhed velkommen til Den Sikkerhedspolitiske Konference på Christiansborg i Landstingssalen.

Salen var helt fyldt, og det var fantastisk at opleve, at der var så mange deltagere med, som ikke var medlem af Folk & Sikkerhed. Det viser blandt andet, at der er en stor interesse for sikkerhedspolitik, og herunder det store arbejde Folk & Sikkerhed gør på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.

Folk & Sikkerhed vil gerne rette en stor tak til de to indlægsholdere Mikkel Vedby Rasmussen og Jeppe P. Trautner. Derudover vil vi sige tak til de forsvarspolitiske ordførere for en god og spændende debat - tilstede var Rasmus Jarlov (K), Holger K. Nielsen (SF), Henrik Dam Kristensen (S), Eva Flyvholm (Ø), Peter Juel Jensen (V), Marie Krarup (DF) og Martin Lidegaard (B).

Læs mere om konferencen i vores kommende medlemsmagasin, som udkommer i begyndelsen af december.

---

Ny forsvarsminister har overtaget ministeriet

Folk & Sikkerhed byder den nyudnævnte Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen velkommen. Folk & Sikkerhed ser frem til at diskutere Danmarks fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik med forsvarsministeren, og i særdeleshed det kommende forsvarsforlig.

---

Velkommen til Politiets Blå Baretter

Det er med stor glæde, at Folk & Sikkerhed kan præsentere endnu en organisation, som har valgt at blive medlem af Folk & Sikkerhed.

Politiets Blå Baretter ønskes VELKOMMEN til Folk & Sikkerhed.

Folk & Sikkerhed ser frem til et spændende samarbejde!

Politiets Blå Baretter er en stærk og meget spændende organisation, som vi glæder os til at samarbejde med.

Dermed kan vi i 2016 byde følgende fire store og veletablerede organisationer velkommen til Folk & Sikkerhed: Sikkerhedsbranchen, Securitas A/S, Influenter og Politiets Blå Baretter.

Folk & Sikkerhed er igang med at lave en historie om Politiets Blå Baretter, som vil blive udgivet senere på året på vores hjemmeside. Her vil du også læse historien om formanden for Politiets Blå Baretter, Gert Remmes mission i Kabul.

---

Kronik: Vi er på vej ind i en tid med usikkerhed og ubalance

Tiden minder om perioden før 1914. Det må vore politikere indstille sig på meget hurtigt.

Skrevet af Lars Bangert Struwe, ph.d., generalsekretær i Atlantsammenslutningen.

 

Vi er på vej ind i en ny tid – en usikker tid. Men en tid, som vi kan genkende. Vi er tilbage i tiden før 1914. I Østersøen ser vi en permanent krise, der siden marts 2014 har medført en dyb usikkerhed i Sverige, Finland, de baltiske stater og Polen over, hvad Rusland egentlig vil, og om Ruslands ageren i sidste instans kan betyde krig. I resten af verden ser vi også usikkerhed i det sikkerhedspolitiske system. Det må vore politikere indstille sig på meget hurtigt. Det kræver en mulighed for hurtigt at kunne tilpasse sig kriser og ændringer i politik blandt de store aktører.

Tiden er præget af mindst tre overordnede forhold: 1. Den overordnede sikkerhedspolitiske struktur er under forandring. 2. Der er forandringer i, hvem der er de ledende aktører. Og endelig 3. De teknologiske forandringer påvirker sikkerhedspolitikken. Samtidig synes det, som om eliten ikke kan eller vil forstå de bevægelser, følelser og økonomiske forhold, som berører brede dele af befolkningen. Tilsammen giver det en langt mere usikker verden, end vi har set i årevis.

Strukturen i verdenssamfundet er under forandring. Igennem de seneste 20 år har vi kunnet negligere geografien. Man engagerede sig i krige langt væk hjemmefra. Nu er geografien tilbage som en vigtig faktor i sikkerhedspolitikken. For USA’s vedkommende betyder det en langt større vægt på nærområdet og på Stillehavet. Europa er ikke forsvundet i USA’s perspektiv, men Kina og andre stater får nu langt større opmærksomhed.

I Norden og Europa fokuserer man også på nærområdet. Middelhavslandene ser naturligvis på Mellemøsten og immigration. I Østeuropa og i de andre nordiske stater er fokus på Rusland. I Danmark er vi kun ved at få Rusland ind på radaren. I Nato – vores primære sikkerhedsgarant – ser vi denne uro slå igennem.

LÆS RESTEN AF ARTIKLEN HER

---

Debat: Dengang Danmark havde en kystflåde

 Farvel til Flyvefisken- klassen - 2010

Skrevet af Kurt Terkelsen, medlem af Folk & Sikkerhed

Siden Murens fald i 1989 har den danske flåde været udsat for en voldsom beskæring. Danmark står i dag uden så meget som et beskedent forsvar af det hjemlige søterritorium, da man udfasede de 14 enheder af Flyvefisken-klassen (også kendt som Standard Flex300).

Der var kommandostrygningen, Flyvefisken-klassen, den 7. oktober 2010, som fandt sted på Flådestation Korsør, under overværelse af bl.a. chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Finn Hansen. De tre nye fregatter er for store til at operere i de kystnære områder i Østersøen. De er, ligesom de to støtteskibe af ”Absalon”- klassen, bygget til internationale missioner.

De 14 enheder blev bygget over tre serier, byggeperiode 1986 - 1996. Den første serie er P 550-P 556, der havde fiskenavne, anden serie var P 557-P 562, der havde fuglenavne og den tredje var Søløven P 563, som stadig er under kommando. Søløven er ombygget til dykkerskib Y 307, og den eneste tilbageværende enhed af denne skibsklasse i dansk tjeneste.

De øvrige er bl.a. solgt til den Litauiske og portugisiske flåde og resten ligger i Korsør havn. I løbet af skibsklassens tjenestetid i Søværnet har skibene deltaget i et antal nationale og internationale operationer som bland andet UNIFIL (United Nations Interim Force In Libanon) og Operation Active Endeavour.

LÆS RESTEN AF DEBATINDLÆGGET HER

---

Udflugt til Slesvig

Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde en 1-dags tur til den smukke og historiske Slesvig by torsdag den 15. december 2016. Vi kører igennem Sankelmark og Mysunde. Der er frokost undervejs.

Turen i Slesvig by er med dansk guide.

Prisen for guidet tur og frokost er 75 kr. for medlemmer af Folk og Sikkerhed,og 175 kr. for ikke-medlemmer og er eksklusiv drikkevarer.

Husk pas!

Program

Kl. 09.00 Afgang fra Alsion

Kl. 09.20 Opsamlingspladsen ved Kliplev

Kl. 12.00 Frokost i Wikingeturm, Slesvig

Kl. 13.20 Afgang mod centrum

Kl. 13.30-14.30/15.00 Guidet tur i Slesvig

Kl. 15.00-16.30 På egen hånd i Slesvig

Kl. 16.30 Afgang mod Danmark

Tilmelding senest den 12. december på tlf. 73 42 10 10 eller via hjemmesiden under oplevelser www.lofsyd.dk.

---

Ny cafe for veteraner

I Nyborg er der åbnet en ny cafe for veteraner. Cafeen holdes hver anden torsdag i Frivilligcenter Nyborg.
Det er fred, ro og kammeratligt samvær, som er i fokus, når veteranerne mødes i deres nye café. Her er ingen krav til registrering af de fremmødte, men derimod rum for alle og plads til gode røverhistorier.
- Vi har nu fået, det vi har brug for, oplyser Claus Stenberg fra Veteranalliancen, som har taget initiativet til veterancaféen, sammen med det nye Frivilligcenter i Nyborg.
Veterancaféen åbnede torsdag og både pårørende og veteraner var mødt frem.
- Det er dejligt, at Nyborgs veteraner nu får bedre vilkår for at mødes, siger Matilde Louise Svanegaard, leder af Frivilligcenter Nyborg.
Caféen skal løfte en vigtig opgave for Nyborg Kommunes veteraner. Den skal være et frirum, som kan tilbyde noget andet man som veteran og pårørende ellers kan få hos frivillige og professionelle. Veterancaféen er et uformelt mødested, hvor man kan slappe af i et par timer og få den nødvendige hjælp.
Veterancaféen er åben torsdag i lige uger fra klokken 19 i Frivilligcenter Nyborg, Nørrevoldgade 63. (pcb)

Ovenstående information er hentet fra Fyens Stiftstiende.

---

Udvalgte nyheder med direkte links

---

Kalenderen

15. december

Udflugt til Slesvig

8. januar (2017)

Nytårsgudstjeneste

 

---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 30.11.16