Folk og Sikkerhed SEPTEMBER / Nyt veteranforum / 250 unge i Vejle / Foredrag og oplevelsesture

---

Folk & Sikkerhed ønsker alle vores medlemmer GOD LÆSNING!

 

Damarks største forsvars-, beredskabs-

og sikkerhedspolitiske organisation

---

250 UNGE I VEJLE SÆTTER FOKUS PÅ ”DET ROBUSTE SAMFUND”

Folk & Sikkerhed har sammen med Syddansk Erhvervsskole i Vejle sat fokus på ”Det robuste samfund". 

I samarbejde med indlægsholdere fra Forsvaret, Beredskabet, Politiet og Sundhedssektoren har Folk & Sikkerhed givet de unge et indblik i, hvad disse organisationer i dagligdagen gør for Danmark og de unges egen sikkerhed. Under 5 procent af en ungdomsårgang på cirka 65.000 stifter bekendtskab med Forsvaret og Beredskabet gennem værnepligt. Derfor mener Folk & Sikkerhed, at der er behov for en mere direkte og holdningsbaseret viden om, hvad de unge selv kan bidrage med for at gøre vores samfund mere sikkert.

Undervisningsforløbet strakte sig over to dage, og var en stor succes. Kombinationen af tavleundervisning og masser af elevaktivitet var velplanlagt, og gav dermed de unge en meget større mulighed for at komme med deres egne input, hvilket højnede det samlede udbytte af undervisningen.

Folk & Sikkerhed arbejder på at tilbyde de unge i en ungdomsårgang en frivillig samfundspligt/medborgerskab hos én eller flere af de direkte deltagere i Det robuste samfund, så de herigennem over en kortere periode kan lære det robuste samfund bedre at kende og eventuelt opnå merit til deres videre uddannelse.

LÆS MERE HER

---

Årsmøde hos De Danske Forsvarsbroderselskaber

Lørdag den 17. september var mere end 100 forsvarsbrødre mødt op til Landsmødet på Ryes Kaserne i Fredericia.

Landsmødet foregik som altid i en fordragelig tone, og efter først del af mødet var det tid til et indspark fra Folk og sikkerheds formand Peter M. Andersen. Det var et meget spændende foredrag om den Alternative Forsvarsrapport, som er oplæg til det kommende forsvarsforlig.

 

---

Invitation til Folk & Sikkerheds medlemmer på Bornholm

Bornholmertårnet var under den Kolde Krig Natos”Hemmelige” østlige lyttepost. Stedet er i dag omdannet til et oplevelsescenter for hele familien.

Kære medlemmer af Folk & Sikkerhed - Netværk Bornholm.

Et af vores vigtigste aktiver i vores organisation er JER - vores medlemmer. Derfor er det også helt centralt at der ind i mellem "alene" er nogle tilbud til jer og jeres familie.

Det er derfor en glæde for os i bestyrelsen at invitere jer og jeres familie til et besøg ved Bornholmertårnet.

Folk & Sikkerheds bestyrelse på Bornholm inviterer herved vores medlemmer og familie til et besøg i Bornholmertårnet ved Dueodde.

Arrangementet foregår lørdag den 8. oktober 2016 kl. 14.

Folk & Sikkerhed betaler entreen. Kaffe, kage, is, vand/øl m.v. kan købes i kiosken.

Vi starter samlet med en introduktion v. Carl Ilsøe og efter en ”god” halv times tid, kan man frit gå rundt i museet og se samt evt. tage en tur op i tårnet, der er 70 m højt, og nyde udsigten (der er elevator).

Tilmelding sendes til bestyrelsesmedlem Niels Garde på E-mail:  niels-garde@hotmail.com

SENEST mandag den 3 oktober. Vi glæder os til at være sammen med dig og din familie.


De bedste hilsner. På vegne af F&S - Bestyrelse -  Bornholm.

Johnny G. Larsen, formand.     Folk-og Sikkerhed, Netværk Bornholm.

---

Foredrag i Haderslev

Kære  medlem,

Herved inviteres til et meget interessant foredrag mandag den 17. oktober Kl. 19.30 i Musikhuset, Louisevej 7, 6100 Haderslev.

Foredragsholder er oberst Birger Majholm, chef for Hærens Efterretningscenter.

Emnet er Efterretningscentrets organisation, opgaver materiel og deltagelse i missioner m.v.

 

Med venlig hilsen

Helge Moosmann

Formand for Folk & Sikkerheds netværk i Haderslev

---

To spændende arrangementer hos Ingeniørforeningen Danmark

Første arrangement:

Ingeniørforeningen Danmark (IDA) gennemfører  en tværsektorial samtænknings- og sikkerhedskonference, i Kongressalen, tirsdag den 11. oktober 2016, kl. 8-17, i IDA's domicil, Kalvebod Brygge.

Konferencen sætter fokus på at give deltagerne værktøjer og et dybere indblik i, hvordan man kan forberede sig og agere professionelt, og dermed sikre at organisationen bliver bedre rustet til håndtering af en krise eller katastrofe. Ingen planer er perfekte og ingen planer kan tage højde for alle mulige scenarier, men der er ingen undskyldninger for ikke at være forberedt og forudse, hvordan organisationen kan håndtere krisen eller katastrofen.

Tema(er):
○ Security and Risk Management
○ Crisis Response and Management
○ Business Continuity
○ Krisestyringsøvelser
○ Samtænkning – Concerted Planning and Action
○ Håndtering af alvorlige hændelser både nationalt og internationalt
○ Håndtering af alvorlige hændelser i organisationen/virksomheden
○ Krisestyring – Ledelsens ansvar

TRYK HER FOR PROGRAM

 

Andet arrangement:

IDA Militærteknik afholder symposium, som heldags arrangement, tirsdag den 8. november 2016, i Kongressalen, Kalvebod Brygge.

Arbejdet med udformning af et nyt forsvarsforlig er i fuld gang og IDA Militærteknik ønsker i den forbindelse også at bidrage til debatten og forberedelserne. Derfor afholdes der et symposium over temaet ”Teknologiske og materielmæssige udfordringer til fremtidens forsvar – koordinerede indsatser mod fælles mål”.

Med udgangspunkt i bland andet Taksøe-Jensen rapporten fokuseres der på følgende emner:

○  Materielmæssigt samarbejde i strategisk, operativt og taktisk henseende med landene i Danmarks nærområde samt områder, hvor det er hensigtsmæssigt at indsætte forsvaret
○  Kravet til teknologien og materiellet
○  Personel kontra materiel
○  Økonomien, set over tid
○  Kommando og kontrol kommunikationssystemer

TRYK HER FOR PROGRAM

---

Etablering af Syd- og Sønderjyllands Veteranforum

Veterankoordinatorerne i Sønderborg og Vejen arbejder i øjeblikket på at etablere et veteranforum i Sønderjylland. Det er en meget glædelig nyhed, at der bliver oprettet et Syd- og Sønderjysk veteranforum. I Folk & Sikkerhed støtter vi selvfølgelig op om initiativet.

Veteranforum Sønderjylland etableres med det formål at bistå med løsningen af fælles opgaver, styrke samarbejdet og muliggøre udveksling af erfaringer i forhold til de særlige problemer og udfordringer, veteraner og deres pårørende i Danmark kan stå overfor.

På den måde ønsker man at anskueliggøre over for jobcentrene og garnisonerne, hvem de og deres borgere/soldater kan trække på, hvis behovet opstår. Man håber desuden på, at man på tværs af kommunerne vil få et tættere samarbejde, så borgerne er sikret en bedre og mere ensartet sagsbehandling og støtte. Derudover vil man sætte fokus på at hjælpe de pårørende, som måtte have behov for dette.

På vegne af Folk & Sikkerhed deltager vores lokalformand i Sønderjylland, Erling Lundsgaard.

---

Kalenderen

8. oktober

Oplevelsestur på Bornholm

17. oktober

Foredrag i Haderslev om Hærens Efterretningscenter.

9. november

Foredrag - samarbejde mellem Folk & Sikkerhed og Meet Over Coffee

25. november

Folk & Sikkerhed inviterer til sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg.

 

---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 30.09.16