Folk og Sikkerhed AUGUST 2016 / Flagdagen / Sikkerhedspolitisk konference / Bornholms beredskab

---

Folk & Sikkerhed ønsker alle vores medlemmer GOD LÆSNING!

 

---

Nyt fra sekretariatet

Af Adam Sonnich Meinertz

Kære medlem,

I dette nyhedsbrev vil du kunne læse om Folk & Sikkerheds kommende sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg, Flagdagen d. 5. september og en skrivelse fra vores lokale netværk på Bornholm vedr. de udfordringer som deres beredskab står overfor. 

Jeg kommer denne gang med en oversigt over de væsentligste arbejdsområder, som Folk & Sikkerhed er igang med. Det giver et indtryk af den store udvikling, Folk & Sikkerhed er igang med, og dermed også den markante styrkelse af organisationen, som landsbestyrelsen har iværksat.

- Udvidelse af vores lokale netværk

- Digitalisering af organisationen

- Nye medlemsorganisationer

- Opdatering af nyhedsbrevet og hjemmesiden

- Oprettelse af flere eksterne samarbejdsaftaler

- Nye projekter i lokale netværk og sekretariatet

- Vækstplanen 2017-2022

- Nyt marketingsmateriale

- Etablering af en ungdomsafdeling

- Udvikling af eksisterende projekter

Denne indsats ville aldrig lykkedes så godt, hvis det ikke havde været for al den store frivillige hjælp, som Folk & Sikkerhed på daglig basis oplever. Det gælder både de frivillige mennesker i de lokale netværk, men også for de frivillige som hjælper til inde i sekretariatet. Af sidstnævnte vil jeg rette en stor tak til Eleonore, Tim, Christian og Jonas for deres flotte indsats.

Nyhedsbrevet er som nævnt i punktopstillingen igang med en opdatering. Derfor, og beklageligvis på grund af sygdom, vil dette nyhedsbrev være mere kortfattet end normalt. Jeg glæder mig til at vise jer den nye udgave af nyhedsbrevet næste gang.

 

Vi er sammen om det robuste samfund

---

Husk Flagdagen d. 5. september

Flagdagen er i vækst. Landet over markeres dagen som aldrig før. Sidste år markerede 71 kommuner dagen, og i år er tallet oppe på 81 kommuner.

Samtidig har flere kommuner valgt at udvide deres flagdagsarrangement - dette er ikke et mål i sig selv, da Flagdagen skal tilpasses den enkelte kommunes behov, men det er blandt andet et udtryk for at Flagdagen er kommet for at blive.

Denne succes skyldes ikke mindst alle de privat personer og lokale foreninger, som i samarbejde med deres kommuner, har arbejdet for at markere Flagdagen i deres egen kommune.

Folk & Sikkerhed har kontaktet samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer i Danmark med henblik på at styrke Flagdagen og øge antallet af arrangementer. Danmarks veteraner og deres pårørende fortjener lokal anerkendelse.

Liste over kommunale flagdagsarrangementer.

Folk & Sikkerhed er tilstede ved flere af flagdagsarrangementerne rundtom i Danmark. Her kan blandt andet nævnes Sønderborg, Odsherred, Frederiksberg, Dragør og København.

Folk & Sikkerhed ønsker alle en rigtig god Flagdag.

 

---

Den Sikkerhedspolitiske Konference

SÆT KRYDS I KALENDEREN

Torsdag d. 17. november afholder Folk & Sikkerhed vores årlige sikkerhedspolitiske konference på Christiansborg.

I år vil konferencen tage udgangspunkt i Folk & Sikkerheds store projekt benævnt Den Alternative Forsvarsrapport. Rapporten er en evidensbaseret og samfundsvidenskabelig rapport, som efter planen skal danne grundlag for en faglig stærk debat mellem borgerne og politikerne forud for det kommende forsvarsforlig.

Den Alternative Forsvarsrapport skal derudover bruges i en række debatmøder i hele Danmark.

Mere information om Den Sikkerhedspolitiske Konference 2016 tilgår i næste nyhedsbrev.

Sidste år var vores konference en kæmpe succes. Over 18.000 mennesker så streamingen af Forsvarschef, General Peter Bartrams indlæg på Den Sikkerhedspolitiske Konference. Derudover oplevede Folk & Sikkerhed en efterfølgende stor interesse for konference blandt vores medlemmer, politikere, forsvaret, m.fl.

Vi ser frem til endnu en stor succes på Christiansborg!

---

Arbejdet med et særligt Ø-Beredskab på Bornholm

På vegne af Folk & Sikkerhed BORNHOLM, formand Johnny G. Larsen.

Folketinget indgik torsdag den 17. marts 2016 en aftale om det fremtidige danske Redningsberedskab, herunder en aftale om et særligt Ø-Beredskab på Bornholm. Udfaldet af den ventede besparelse er en udfordring for Bornholm, for beredskabet og for den kommunale og statslige økonomi.

Den nedsatte Styrer og Arbejdsgruppe vedr. det samordnede beredskab, i visse
sammenhæng også benævnt ø-beredskabet, skal meget snart fremkomme med en defineret model for Bornholms Beredskab, et beredskab der samordner det kommunale og statslige beredskab i en samlet organisation.

Det er ikke noget der er set før andre steder i landet, og derfor ventes der med spænding på denne forandring der samlet set – personel, materiel, frivillige m.v. – bl.a. skal gøre beredskabet mere effektivt og robust.

Udfordringen er dog at Forsvarsministeren har pålagt Beredskabsstyrelsen en
båndlagt besparelse på 9 millioner kr. Det vil sige at BRSB som den ene part
i samordningen kommer til bordet med 9 millioner kroner mindre end i dag.

Folk & Sikkerheds bestyrelse for netværk Bornholm, har drøftet de foruroligende meldinger, som vi har modtaget fra forskellige sider vedr. drøftelserne om et samordnet ø-beredskab på Bornholm. Bornholms Regionskommune er repræsenteret i den styre – og arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til et samordnet beredskab, benævnt Ø-beredskab.

Med baggrund i bl.a. de forskellige modtaget input til F&S – Netværk Bornholm tilsender vi hermed kommunalbestyrelsen denne åbne henvendelse.

Bestyrelsen finder, at et tværfagligt samordnet beredskab i sig selv er et rigtig godt initiativ og en mulig spændende forandring der vil kunne skabe et godt fundament for et fortsat Robust Beredskab, der kan samordne det kommunale, frivillige og statslige beredskab under en samlet ledelse i en og samme Ø – organisation.

Set med Bornholmske øjne, er det imidlertid en næsten umulig udfordring, at Beredskabsstyrelsen på forhånd er pålagt en besparelse på 9 mio. kr. i
forhold til NU og at dette skal ske fra 2017, altså om et halvt år. Det er vores umiddelbare vurdering at dette ikke vil være muligt uden at det samlede beredskab på vores Ø svækkes betydeligt. Hertil kommer – som bekendt
– at Regionskommunen allerede har reduceret beredskabet i de senere år og
derfor har en særlig vigtig udfordring i det forestående arbejde – forhandling mellem to ligeværdige parter.

LÆS VIDERE HER

---

Kalenderen

5. september

Danmarks nationale Flagdag markeres landet rundt.

17. november

Folk & Sikkerhed inviterer til sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg.

 

---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 31.08.16