NYHEDSBREV FEBRUAR 2020

---

ØGET SUCCES - NYE SPÆNDENDE UDFORDRINGER

Kære medlem,

I dette nyhedsbrev har vi fokus på at fortælle om foreningens udvikling samt status på kommunikation, medlemmer og de lokale netværk.

Foreningens udvikling

Foreningen har de seneste par år haft en meget stor succes af vores projekter og af markedsføringen af foreningen. Og det har også ført til, at opgaverne i sekretariatet er vokset betydeligt.

Til trods for at der ikke er kommet flere ressourcer til. Derfor går det nogle gange hurtigt i sekretariatet, men vi håber på jeres forståelse, da det er vigtigt at holde momentum, når vi er i vækst. Det betyder også, at vi nogle gange er nødt til at gå efter 70% løsninger, da vi ikke har ressourcer til at alle opgaver løses 100% som vi gerne vil have det. Det er vores målsætning, at vi kan ansætte flere medarbejdere.

Mange af foreningens opgaver ser man som medlem ikke direkte, som man eksempelvis gør med et debatmøde. Man kan sammenligne det lidt med et isbjerg, hvor størstedelen af isbjerget er under vand og som er alt det arbejde foreningen laver, som medlemmerne ikke ser. Det arbejde omhandler alt fra øget fokus på at skabe politisk forståelse for vores mærkesager i foreningen til håndtering af foreningens øgede driftsopgaver. Et eksempel på varetagelsen af foreningens mærkesager er, da vi var en af hovedarkitekterne bag VLAK regeringens oprettelse af Det Nationale Cybersikkerhedsråd.

Et område, hvor foreningen er udfordret, er vores økonomi. Strategien fra 2017 betød, at sekretariatet gik fra fokus på drift til udvikling. Det har skabt en helt ny forening målt på projekter og branding, men det er svært at finde midler til en folkeoplysende forening. Vi arbejder benhårdt på at løse opgaven.

Kommunikation

I år har vi omlagt vores kommunikation. Det betyder, at vores trykte magasiner udgår for nu. Det kan ikke udelukkes, at de bliver genindført, men vi står i en situation med begrænsede midler og så er man nødt til at prioritere.

Hele tanken bag vores nye kommunikation er, at vi skal være mere aktuelle, nå ud til borgere "fra Allinge til Ålborg", og så skal vi kommunikere "udad" i stedet for "indad" til vores medlemmer. Værdien af kommunikationen skal forbedres. Vi er ikke der, hvor det er slutresultatet for den nye kommunikation, men det er begyndelsen på noget, som skal vokse.

I den forbindelse vil jeg nedenfor gerne fremhæve succesen med vores nye podcastkanal "Forsvarspodcasten", som blandt andet er blevet afspillet hele 206 gange på en række radiostationer.

Data fra den første podcastudsendelse:

Vi har pt. lanceret tre afsnit af Forsvarspodcasten, og vi har fået data på den første udsendelse:

• 3.930 visninger på vores Youtubekanal (afsnit 2 har 6.584 visninger, så stigningen af visninger er markant)

• Ca. 3.200 visninger på Den Elektroniske Folkeoplysning

• Den bringes på iPhones (podcast app’en), Soundcloud, m.m.

• Samt på en række radiostationer over store dele af Danmark med ca. 300.000 lyttere (sendemastradius ca. 800.000 lyttere) – radiostationerne har hentet udsendelsen hele 206 gange, hvilket svarer til 50 gange så mange radiostationer, som vi har kontakt til lige nu, så udsendelsen er blevet afspillet flere gange på de forskellige radiostationer.

De lokale netværk

Nogle har desværre stadig den opfattelse, at Folk & Sikkerhed er en "københavnerforening". Dette kunne ikke være mere forkert, men jeg forstår godt, hvorfor opfattelsen stadig er derude.

Folk & Sikkerhed er en forening for alle - uanset hvor man bor i Danmark. Og vi er i fuld gang med at styrke foreningens profil på dette område.

Med strategien fra 2017 omlagde vi som nævnt foreningens organisering og fik skabt resultater gennem vores projekter. Ressourcerne for dette ligger i sekretariatet, som er i København. Derfor er meget af vores aktivitet i København, og vi er lige nu nødt til at have et sekretariat i København, så vi er tæt på beslutningstagerne.

Nu er vi nået til der i vækstplanen, hvor vi skal i gang med at styrke de lokale netværk. Det gør vi blandt andet ved at afholde to årlige møder med de lokale netværk, styrke deres kompetencer ved kurser, ect.

Derudover er vi også i gang med at etablere nye lokale netværk. Lige skrivende stund er vi i dialog med frivillige om et lokalt netværk på Fyn.

På sigt kunne det være fantastisk at udvide med et projektorienteret sekretariat, som ligger i Jylland.

Status på medlemssituationen

Mange foreninger, herunder desværre også soldaterforeninger, oplever et fald i antallet af medlemmer. Fra 2006 til 2016 mistede foreningen hvert år flere medlemmer end der kom til (ca. 50). Med landsbestyrelsen strategi fra 2017 lykkedes det os i 2017 at stoppe den negative udvikling og ved slutningen af året var foreningen i "nul".

I 2018 var foreningen for første gang i mange år i "plus" og i 2019 var der en positiv forskel på 35 personlige medlemskaber og 4 medlemsorganisationer svarende til 4,2% af det samlede antal medlemmer.

I 2020 har vi sat som mål at få 55 nye personlige medlemskaber og 10 nye medlemsorganisationer svarende til 7,1% i 2019-tal, men da vi allerede nu er godt på vej mod den målsætning, så kan det være, at målsætningen vil blive justeret op.

Det er helt fantastisk, at det går så godt med medlemshvervningen. Folk & Sikkerhed er et fællesskab for hele Danmark. Jo flere vi er, desto stærkere står vi.

Tusind tak for jeres store opbakning!

Med venlig hilsen

Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder.

---

TO VIGTIGE DATOER

Folk & Sikkerhed Sønderjyllands Generalforsamling

Dato: Den 9. marts

Tidspunkt: 17.00 - 20.00.

Lokation: Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.

Læs mere her.

Folk & Sikkerheds Årsmøde

Dato: Den 15. april.

Tidspunkt: 17.00 - 21.00.

Lokation: Soldaterhjemsforeningen Dannevirke, Søndre Boulevard 15, Odense.

Læs mere her.

---

FORSVARSPODCASTEN

Velkommen til Forsvarspodcasten!

Folk & Sikkerhed udgiver nu podcasts. Vi har oprettet Forsvarspodcasten, som er Danmarks podcast om alt inden for Forsvaret og Beredskabet.

Denne her gang har vi fokus på Forsvarets styrker.

Vi har besøgt militæranalytikerne Hans Peter Michaelsen og Torben Engen hos Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

LYT TIL UDSENDELSEN PÅ YOUTUBEEller lyt til Forsvarspodcasten på din iPhone – tryk på app’en “Podcast” og søg efter “Forsvarspodcast”.

Forsvarspodcasten bliver også sendt på en lang række radiostationer i Danmark.

Forsvarspodcasten bliver udgivet minimum een gang om måneden, men vi håber på sigt at gøre det oftere.

Har du nogle forslag til emner, som Forsvarspodcasten skal tage fat på, så skriv endelig til os på kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Forsvarspodcasten er optaget af Jan Simmen, mediekonsulent ved Folk & Sikkerhed. Research ved Adam Meinertz, sekretariatsleder ved Folk & Sikkerhed.

God fornøjelse!

---

MISSION UPDATE UGE 9 - 2020

Her kan du læse mere om nyheder og om aktuelle situationer på de internationale missioner, som danskere deltager i.

MISSION UPDATE.

Tak til alle jer som tager ud i verden og gør en forskel - for fred, demokrati og frihed.

---

UDVALGTE NYHEDER

---

DELTAG I DEBATTEN PÅ VORES FACEBOOK SIDE

---

Folk & Sikkerhed udsender ved hvert månedsskifte et elektronisk nyhedsbrev, typisk med indhold af aktuel orientering, informationer, referater, synspunkter mv. Indsendte indlæg som vi vælger at bringe i nyhedsbrevet, er i sit indhold ikke nødvendigvis dækkende for Folk & Sikkerheds holdninger og synspunkter.

Redaktionen: Folk & Sikkerhed - Sekretariatet
Redaktionen er afsluttet 29.02.2020.