Flagdagen

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Folk & Sikkerhed har siden 2009, i samarbejde med Forsvaret, arbejdet målrettet for udbredelsen af flagarrangementer til landets kommuner, således at der i 2016 var flagarrangementer i 82 af landets 98 kommuner. Vi er stolte over dette resultat, men målet er naturligvis at inddrage samtlige 98 kommuner, således at veteraner i hele landet bliver anerkendt for den vigtige opgave, de har løst rundt omkring i verdens brændpunkter.

Hjælp til arrangører

Folk & Sikkerhed hjælper gerne arrangører med at etablere lokale arrangementer, hvad enten det er et kommunalt eller privat initiativ. Vi kan blandt andet give input til program samt formidle kontakter til lokale netværk og soldaterforeninger. For yderligere information om råd og vejledning se venligst “Gratis råd til Flagdag”. Vedrørende adresseoplysninger til veteraner, skal kommunen rette henvendelse jf. nedenstående kontaktpunkter.

Flagavisen

Folk & Sikkerhed udgiver i forbindelse med Flagdagen for Danmarks Udsendte en flagavis. Flagavisen udkommer to til tre uger før Flagdagen den 5. september, og bliver distribueret til hele landet.

Flagaviserne kan læses under publikationer. Hvis man er interesseret i at komme med i flagaviserne, så skriv til os på kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Flagdagen.dk

Folk & Sikkerhed er initiativtager til den nye digitale platform, Flagdagen.dk, som lanceres i begyndelsen af august 2017.

Flagdagen.dk skal fungere som en fælles, neutral og dynamisk platform, og har til formål at samle og styrke alle nuværende aktørers indsats og samarbejdsmuligheder samt skabe en større folkelig indsigt om indsatsen vedrørende Flagdagen. Ved at centrere indsatsen styrker man muligheden for nem og hurtig informationsindhentning for veteraner, pårørende og resten af samfundet i hele landet.

Folk & Sikkerhed har i mange år været i tæt kontakt med veteranforeninger, offentlige myndigheder og kommuner om Flagdagen, og derfor har vi oparbejdet et større netværk og en stor viden om Flagdagen, og herunder hvordan det er muligt at styrke konceptet omkring Flagdagen.

Flagdagen.dk har potentiale til at blive et af de stærkeste værktøjer til at samle indsatsen vedrørende Flagdagen og øge den folkelige indsigt i Flagdagen. Hjemmesiden bliver hele året opdateret om emner relateret til Flagdagen, og der er allerede nye initiativer på vej, som skal styrke platformen. Derudover er det hensigten at Flagdagen.dk bliver en platform, hvor erfaringer om Flagdagen kan udveksles og nye netværk kan skabes.

På den måde styrker man konceptet om Flagdagen, og gør konceptet dynamisk og erfaringsbaseret.

Du kan læse mere om projektet på www.flagdagen.dk – senere på året vil sociale medier blive tilknyttet hjemmesiden.

Den officielle liste

I samarbejde med Værnsfælles Forsvarskommando opdaterer Folk & Sikkerhed hvert år den officielle liste over flagdagsarrangementer over hele landet. Listen for kommunale arrangementer. Listen bliver opdateret i løbet af begyndelsen af august. For at komme med på listen bedes arrangører tilsende program for det lokale arrangement til kontakt@folkogsikkerhed.dk.

Adresseliste til veteraner

Som kommune kan man fremskaffe adresselisten over veteraner i ens kommune på nedenstående mailkonti. Det er kun kommuner, som kan fremskaffe adresselisterne – det vil sige, foreninger og privatpersoner kan ikke.

Forsvaret: fps@mil.dk
Beredskabsstyrelsen: hre@brs.dk

Til kommuner og foreninger

  • På grund af projektet med Flagdagen.dk udsender vi fra 2017 kun én Flagavis.
  • Flagavisen bliver distribueret ca. 2-3 uger før den 5. september.
  • Flagdagen.dk lanceres i begyndelsen af august 2017.
  • Indsend venligst jeres programmer til Flagdagen senest den 14. august til mailadressen kontakt@folkogsikkerhed.dk (jo før desto bedre, tak).
  • Særlig instruks for indsendelse af billedmateriale til Folk & Sikkerhed tilgår torsdag den 3. august via mail. Såfremt man er interesseret i at få vist sine billeder fra Flagdagen på Flagdagen.dk bedes man venligst oplyse via mail, hvilken mailadresse denne instruks skal sendes til, tak.