politi

Det er Folk & Sikkerheds...

vision at arbejde for, at Danmark har et

robust forsvars- krise- og katastrofe-

beredskab

helikopter

Det er Folk & Sikkerheds mission at

arbejde for en samtænkt robusthed i samfundet

med henblik på frihed og tryghed for den enkelte

folk

Folk & Sikkerhed vil synliggøre og skabe dialog

om den holdning, der samler næsten 75.000

medlemmer i organisationen

Nyhedsarkiv

/Nyhedsarkiv

Nyhedsarkiv

På denne side finder du en oversigt over alle vores nyheder som er blevet publiseret igennem tiden.

2206, 2017

Formanden har ordet – Folk & Sikkerhed Magasin nr. 2

OPTAKT TIL FORSVARSFORLIGET – OG NOGLE BEMÆRKNINGER OM EN AFSPORET DEBAT OM VÆRNEPLIGT Af Peter Michael Andersen, formand Folk & Sikkerhed, Oberstløjtnant-R, Advokat (H). Som det fremgår af interviewet med Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen andet [...]

2006, 2017

Folk & Sikkerhed Magasin nr. 2 Juni 2017

Læs Folk & Sikkerheds spændende magasin - Stort interview med Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen - cyber warfare, NATO, forsvarsforlig og meget mere. I denne udgave af magasinet kan du foruden ovennævnte interview læse formandens leder, [...]

2006, 2017

God dialog til to store dialogmøder på Folkemødet

Af Claus Arboe-Rasmussen, kommunikationsdirektør i Folk & Sikkerhed. ”Vi er stadig lidt bange her på Bornholm for truslen fra Øst, ” sagde kommunalpolitiker Carl Ilsøe, Upolitisk gruppe i Bornholms Regionskommune. Han blev dog beroliget lidt [...]

2006, 2017

Frederikssund Marineforening til Flagfest på Kronborg

Af formand Kurt Terkelsen, Frederikssund Marineforening. Som lokalrepræsentant i Danmarks-Samfundet, Halsnæs-Frederikssund - Egedal, uddeler jeg hvert år på Valdemarsdag den 15. juni, faner og flag til Hjemmeværnet, foreninger, spejdergrupper med flere, ved flagfest på Valdemarsdag. [...]

1506, 2017

Stort debatmøde med Søren Gade

Dansk forsvar i ubalance – Sikkerhed er forudsætning for vores velfærd Er robustheden andet end en snubletråd? Er opgaver og kapaciteter justeret i takt med truslens udvikling? Er vi villige til at betale “forsikringen” til [...]

906, 2017

Om din frihed vil vi værne

Debatindlæg Af major Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans. MF og medlem for Forsvarsudvalget for Venstre.   Det var ikke uden grund, at Grundlovens viise fædre knæsatte værnepligten – pligten til at værne om Danmark [...]

706, 2017

Hvorfor savner soldater krig?

Den store gruppe af tidligere udsendte soldater, der overvejende har det godt efter udsendelse, overses ofte i debatten om veteraners vilkår. For en civil kan det være svært at forstå, at en soldat ikke alene [...]

606, 2017

Beredskabsdebat på Hjemmeværnets båd ”Hjortø” på Folkemødet 2017

”Er det danske beredskab robust nok til at håndtere morgendagens terrorangreb og storme?” New York, London, Istanbul, Paris, København, Nice, Berlin, Quebec og Stockholm. Terrortruslen er til stede over alt. Det gælder både den direkte [...]